Ditoro ka ga go tlhatswa dikobo

Fa o lora o tlhatswa dikobo e ka nna toro ya leso. Mongwe yo mo itsing a ka tlhokofala.

Leave a Reply