Diane le ditlhaloso

14 thoughts on “Diane le ditlhaloso”

    • Dumela tsala. Ke akanya gore ne o batla gore “Letlhaku le lesha le agelwa mo go le legologolo”. Seane se raya gore basha ba ithuta mo go bagolo.

      Reply
    • Khumo o seke wa tshwenyega re tla go tlhalosetsa gona mo webosaiteng ya rona. Nna o ntse o e etela go ka fitlhela tshedimosetso eno.

      Reply

Leave a Reply