Diane ka go ba motlotlo

  • Mafatlha a nku a itsiwe ke baneedi – Yo o kileng a boga o itse manokonoko a pogo go gaisa ba bangwe.
  • Mafoko a bogatwe – Bosupi jwa “ke utlwile” e seng jwa “ke bone”.
  • Moporofeta ga a na tlotlo kwa gaabo – Modiri o bakwa bogolo ke baditšhaba go na le ba gaabo.

2 thoughts on “Diane ka go ba motlotlo”

Leave a Reply