Diane ka go ba le tlhogoethata

  • Bodipa jwa moraka, bo gaisa jwa legae – Kwa morakeng, modipa a ka dira go rata ga gagwe a tlhoka yo o mo kgalemang, kwa gae bagolo ga ba dumele bodipa.
  • Marope a bagale melora, ba ba bonolo ba tshela ka bonolo jwa bone – Modipa o tshelela poifong.
  • O se tshege yo o weleng, mareledi a sa le pele – Se tshamekele mo mathateng a ba bangwe, a gago a sa ntse a tlaa tla.
  • O tshegatshega di ja Mme, e tlaa re di ja mmaago o tla lela – O se ka wa tshega matlhoko a motho mongwe ka moso e tsoga e le wena

Leave a Reply