Diane ka ga leso

  • Dika-o-kgathe, ga e itsiwe – Motho o fitlhetswe go itse motlha wa loso lwa gagwe.
  • Ga le ke le feta kgomo le tlhaba motho – Go tewa lerumo; Go botoka go rekisa kgomo go boloka mowa wa motho.
  • Ga e se tlala-tlhaola-malata, ke marumo majamasogana – Loso le akaretsa gotlhe, tlala yone e ja bahumanegi fela.
  • Loso ga logolo, ditshego – Loso lo tla ka bonolo fela jaaka setshego.
  • Loso le fa mojeng wa kobo – Loso ke ntlha nngwe ya botshelo; ga lo tle mothong le boletse.
  • Mhinyana o a swa, selepe se sale – Motho o swa a sie leina le tshela.
  • Modimo le one o rata lerito – Modimo o tsaya bagolo mmogo le bannye.

Leave a Reply