Diane ka ga go sa tlhomamisege

  • Go tlhaba ngololo. Go itira yo o sa itseng sepe.
  • Go leba ka ‘itlho le le mosoka. Go belaela.
  • Go tshwarwa ke kgakge – Go gakgamala thata.
  • Go tsamaya ditsela tsa borathejane – Go tsamaya fela o sa itse se o se tsamaelang.

Leave a Reply