Diane ka ga go sa ikanyege

  • Magogwe o belaela lomepe – Motho o dumela a ntse a belaela.
  • Matshwane (magogwe) o belaela lomepe – Motho ga a dumele thata selo se a okiwang ka sone.
  • Mong wa molao, ga a o itse – Molao o tlolwa le ke batlhomi ba one.

Leave a Reply