Diane ka ga go felela ke tsholofelo

  • Boremo jwa mogoma ga bo na botlhobogo – Boleme ba mogoma ga bo na botlhobogo. Fa mogoma o fetileng gone ka gale go nna go solofetswe gore sejalo se tlhoge, ga go ke go tlhobogwa.
  • Goleele ke kwa marung – Ga gona gope kwa go kgakala kwa motho a ka se kang a fitlha gone fa a tsepamisitse mogopolo.
  • Go tlholwa ga se go lema dinaka – Go siame motho a palelwa a kile a leka bojotlhe jwa gagwe.
  • Tsholofetso ga e tlhabise ditlhong – Go siame go nna ka tsholofelo, gonne bofelong o tlaa amogela.

Leave a Reply