isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Diane ka ga botho

 • Barata motho ba kana ka bamotlhoi – Motho ga ka ke a ilwa gongwe a ratwa ke batho botlhe.
 • Batho ba lemogana leetong – Ba ba tsamayang mmogo ba itsana mekgwa.
 • Batho ga ba kake ba lekana e se meno – Batho fa farologana ka maemo, matsalo, ka ditsela tse dintsi.
 • Batho ga ba tlale e se dinku – Batho ba itse go sutelana.
 • Batsomi ga ba ke ba tlhakanela sekgwa – Batho ba ba ileng papadi mmogo ba a fufegelana.
 • Bo a re bo tsholwa bo le molelo ere ka moso bo bo bo fodile – Yo o robalang ka pelo ya kgalefo, e yare a tsoga e bo pelo e boetse mannong.
 • Bogale tsholo, boa omosiwa – Le fa motho a kgopilwe mo go maswe, o tla re a rapelwa a rapelesege.
 • Bontsi bo ntsha mangana – Bontsi bo buisa thata.
 • Dinkwe go latswana tse di mebala – Masika ke go thusana.
 • Ditswa ganong ga di gaisanye – Se mongwe le mongwe a se buang se tshwanetse go reediwa.
 • Go fa ke go ipeela – Yo o mo fang gompieno, le ene o tle a go fe ka moso.
 • Leitlho le losi le tshabelwa ke dilabe – Motho ke motho ka ba bangwe.
 • Lekgatlhakgatlha le jele difokotswana – Go botoka go dira o digile dibete.
 • Lerato le roba ditokololo – Lerato le matla thata thata.
 • Letsogo le tlhapisa le lengwe – Batho ba tshwanetse go direlana molemo.
 • Lo se bone majwe go katologana, bosigo a a atamelana – Ba ba tlhoanyeng thata thata mo dipatlaganong le matlhokong, ba utlwelana botlhoko.
 • Mafoko a kgotla mantle otlhe – Kwa kgotleng mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go reediwa a bua.
 • Mafoko a matlhong – Batho ba tshwanetse go tlotlelana.
 • Mamina ya re a fela a ye nkong e le nngwe – Batho mo puong ba tshwanetse go nna seopo sengwe.
 • Mmopa khukhu, ga a tshegwe – Motho ga ere a dira sengwe a ithuta, a tshegwe.
 • Mmua lebe o a be a re mmua lentle a ntshe la gagwe – Fa motho a bua sengwe o a bo a re yo mongwe yo o mo ganetsang, a ntshe makutlo a gagwe.
 • Mmutla wa gae, ga o na lebelo – Fa o direla yo mongwe tshiamololo, o solofele go nna o gakololwa selo seo.
 • Moetapele o dintle, motlamorago moleofi – Ke botlhale go leka go raka ba bangwe mo dilong.
 • Moreko ga o itshekolole – Tshiamo e duelwa ka tshiamo.
 • Noka e tladiwa ke melatswana – Motho ke motho ka batho ba a ba thusang.
 • Tshwenyana e e boboa ntlha e a ikilela – Motho a le mekgwa mentsi, ga tlhole a nnetse go bona ba bangwe diphoso

Leave a Reply