isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga setopo

Fa o lora ka setopo kgotsa mmele wa motho yo o suleng, go raya gore o tlile go bona dikgang tse di bosula gautshwane, fela di ka se go tshwenye go le kalo.