isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga moriri

Fa o ka lora ka moriri wa gago, e ka kaya dilo di le dintsi tse di farologaneng. Fa e le moriri wa gago o le esi, o tlile go bona lorato go ise go ya kae, fela motho…

Ditoro ka ga ntšwa

Fa o ka lora ka ntšwa, ke sesupo se sentle fa e le gore e itshwere sentle mme e a go reetsa, segolobogolo fa e le ntšwanyana. Fa ntšwa e ka se itshware sentle, e lwa…

Ditoro ka ga lewatle

Fa o ka lora ka lewatle, ke matlhogonolo fa e le gore makhubu a iketlile kgotsa a ritibetse fela madimabe fa a le makgwakgwa le matsubutsubu.  Fa makhubu a le kgolo…

Ditoro ka ga madi

Fa o lora ka madi, ke madimabe le khutsafalo fa o ka e dirisa kgotsa ya go latlhegela, fela matlhogonolo le katlego fa o ka e amogela kgotsa wa e bona. Fa o lora o tsaya…

Ditoro ka ga metsi

Fa o lora o nwa metsi, ke matlhogonolo, fela fa e le gore galase e tletse mme metsi a phepa. Fa metsi…