isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la Kgosi Sekete

Ke nna Sekete se modumȏ Seketemela dichaba tsa Phokeng, Ga Mmanape-a-tshukudu Erile go twe o tlhabile Segopa Kgadikidiki Magosana a ipela are: Sekete o hule re tla robala. Erile go twe o dule fa lapeng, Ba têma mekokotlo ba re:          Sekete re a be re tla go mo tshabela kae! A re ngwana-a- Mmapya a koba tshukudu, Makgale ke ênê a sa mo tshabeng, Ga a tshabe sêlo se naka le phatlheng. A re ngwana-a-Mmampya … Read more

Leboko la Kwa Mokotedi (Kgopane)

Ake mosimane wa gaabo Pharitlhe ke lesogana, Ake motho wa gaabo Mphapharitlhe O ntseng  a re kwalang kapele di a feta, ‘Tlhaka la noka, ngwana ga Magakwe-a-Mokotedi A sose mpya, e itse motswalo,                 Ke bone e sianela Mokotedi, Nna le ge ke sepila, ke montle, Ke tshwaana le Magakwe wa ga Kwalang. Metswedi ya leboko: Kgoroeadira, K.O. (1993) The Praise Poetry Of The Bafokeng Of Phokeng. M.A. ( African Languages In The Faculty of Arts. … Read more

Leboko la ga Kgosi Molefi Kgafela

Moleti wa matlotla Modisa wa sope la mmagwe La ga Seingwaeng a Lekanyana Yo o theilweng gatwe, lebella Ke mogolowe, ke Pilane a Pheto Ke ngwana wa Makuka ka Matlakana Molefi, feela motse matlakala Banna ba tsamaye mo go phepa O kate mesima o e hupelle Le matlapa a thubjwe, a a re kgopa A lala a re ribolosa menwana Ge reya go tshela kwa kgosing Ke seleleka dipiripitlwa Dipholo tse di ditlhako ditona Tse … Read more

Leboko la Bangwaketse

Ba ga mokgalo o thebeBa ga mmila go bobelaBa ga setlhong ga se huparelweBa ga heyana-heya Ba ga pheshana ya moswagadiE tshwarwa ke sokwe le phelaBa ga matshaba le kgomoMatlogela temo e le sefolelaLo tshaba le kgomo lo gopotse kae?

Leboko La Kgosi Sechele I

Rramokonopi wa bo KgosidintsiO tlhotse a konopana le PoulweE rile motshegare Poulwe a lapaGa sala go konopa RramokonopiKwena, utla hutshe ya ngwana wa LeburuO bontshe babina-kgabo botsheloBatle ba tshele ka wena boo RamogotswanaBa go thele madi a kgofa ba feteE be e re dimo a sala a a ja wena wesi fela. Mosimane o manketso-nketsoYare fa lekwalo le tla le befileLe bile le le madi a bathoLe ene a tloge a kwale la gagweA le … Read more

Leboko la ga Kgosi Moruakgomo

Phofotlaaka a Tshosa Phefo ya matswee ya bo-Motswasele Ga e anna ya fofotlaaka Ya fokela dikgomo le batho E foka le badisa ba moana kwena Yo e riling mpe etla e befile A raya mosimane a re, e bone Go tulwe ako o eme o e kanoke Ya Bokalaka y abo e le seromo E le phofedi ya legoma e feta Mosimane wa bo-Kediilweeng O tshaba o falotsega sethutlwa Batho lo kile lwa senya morukuru … Read more

Leboko la Bangwato

Kwa Serowe ka kwa Phalatšwe,Rraboijane le Mosamo ba a itsiwe,Ka ba bokile dikgosi tsa Baphoting,Ba bokile banna boKgama le Kgamane.Ba bokile banna bo, Tshekedi, Maletamotse, Ba boka Rrasebolai, ntšwa-ya-go-latlhwa.Bao ke ba ga Mmangwato ba ga Mabiletsa,Kana ba kile ba biletsa Sekgoma ntwa,O rile ka a se boi ngwana wa ga Kgama,E rile bo o sa a e ba biletsa.

Leboko la Ba-Rangaka: (Radiala)

Ke Motlhabane wa nokana e tshwaana E senang mokgokgotsho Motlhabane wa nokana e tshwaana E senang mokgokgotsho, Ngwana wa gaabo Mmalenala wa Machema. Yo rileng a tswa Moleji A be asa tshabe, Ya re a tla Phokeng a tshabiwa A  tshabiwa ke Ramagono  a Mmusi. A nnare Mmalenala o ntsaya masepa? A nka go tsaya masepa, Ke se divarka, ke se dikolobe E nnile Letatakgolo le le kgomo e ntlha  La kgomo yaabo Morati wa … Read more

Leboko la Sepeke Magano (Pitso)

Ke nna Sepeke sa maboakgwana e re e lela Ya petekanya kodu Ya kete ke ngwana ya madira a magolo, E tswe e le kgwana ka madira a mannyane. O ntse a re bophepa bo e tla bo tswa ‘tsatsing Bo ntse bo jana ka dinala Bo ntse  bo re, bo ra foo re fete Re ye go bona tladi tshwaana Kwa Bote-Sefogole, Kwa tlase kwa Matsukubyane, Mfera wa-Ditau le Ramoroa. O ntse a re  … Read more

Leboko la Ba-Setshedi sa Magaba-a-Boteng: (Mosetlha)

Leiyane la Ba-Setshedi, Lenyogonyogo, letswala ka pati tsa batho Ngwana Mmamahura, a theko a tlhaolosa a fiša Ngwana Mmakosha o binang motshegare, Bosigo o tshaba baloi ba ba  mosito nmogolo. Motho wa gaabo Nthwesane O o riling go resangwa a tlogelwa A ba a tla reswa ke Lephothotho la Bakwena. Tilodi ya  Phagama-a-Mankwe, Magama Kgomo ka bontsi Setshedi sa magaba-a-boteng A go ka apaya ka pitsa e tona A tima Seabe sa Maja-Tladi O kwaletseng … Read more