Leboko la ga Kgosi Mosiwa wa Bangologa

Ke tswa go utlwa ka pitso ya maloba,Leswape asa bue a korobetse,Go bua go ngunanguna Bakgwatlheng,A ga lo ka lwa tlosa Tlhabaki a bolelela Bakgwatlheng,A bolelela bo-Mma-Moapare are ntwa e letse mo sekgweng,E iphitlhile mo majeng a dinare. Tshegetsa naka lo ntlha ya mmutlwa lo tlhabileng marena,Lo tlhabileng Dinkotlhane mo maleng,Maswi a kgomo a ditlhase … Read more

Leboko la ga Lebelwane Bakaa

Nna kwa gaetsho kwa ga MarulelaLeboko ke boswa ga re ke re lesaBana ba ga Tshane ga re le tlogeleLe ba ba suleng ba sule ntse ba bokaPulelo o sule ka tsa ‘a maemoLe nna ke a swa ba tla a a tsayaLeswena nnake o tla a le tsayaLefa e le Tshane morwa MontshiwaKe motho … Read more

Leboko la ga Baphuting

Re barwa Seleka sa ga Motlhasedi! Re batho ba makhurumolola pitsa ya leso, Ba go tweng noka ya lona ga e pila, Ereng e tshwelwa go tsolwe ditswalo – Go tsenwe ka mmele bodibeng!

Leboko la ga Batabe ba Barolong

Batabe ke Barolong.Ke bo mminatshipi e ntsho,Ba ga Morara, a Noto a Morolong.Ba ga Mokgopha, Masipha a Tshesebe.Motjoko wa palela o sa gogweng ke basimanyane,Ka ha o tla ba balla.Moja pholo a e metsa…Taba a Maleho!!!

Leboko la ga Motlhaping wa Molefe

Ke molelo o Mpete kokobolo Tlhapi kgole e ntsho e e sa tshwarweng ke monna a sa bofa lotheka la borokgweKe senkga phoka ngola la pulaTlhware ya go bolawa ke mosadi banna ba e tshabaSeila Ntša le mothoSelatswa ke kgomo le phologolo tsa metsiMosadi fa ale ratla la Tlou ga a ralale motlhape wa kgomo … Read more

Leboko la ga Kgosi Sebele

Motjatja mogakatsa malaMore mojewa o botlhokoMokgalo o botlhoko, monna, RrapholotshegaJaana o godile o fetwa felaO ka jewa ke monna o ka moshomola leganoMme re o atla fela, re o epileGa fela bo-shokgo, bo-magorometsa Kgomo kgwana e mo MathubantwengTlogang lo eme lo e kaye, MathubantwaKgomo e padile ka mekao sakengPhatshwana e megala meneKgomo kgwana e mo … Read more

Leboko la ga Kgosi Bathoen II

Kgomo e kwa ga Ngwaketse e a tlhabaKgomo e tlhaba go le botlhokoE tlhaba e iphetolela dichaba Rona e rile re ithwele megono re lelaRe batla motho a tsile go re busaGa tsoga go itlhaola batho bangweBa re a itse ba re lebela fela fooE rile fa le ntsha kodu LeisantwaMotho a ba a sitwa … Read more

Leboko la ga Kgosi Kgama (Sekgoma wa Bangwato)

Rramaeletsa wa ga gabo RraditladiNtswe-tshipi joo MmaNkobatsaJoo Mogatsaapi le BalebetseLentswe le ke tlola le le godimoLa tlola la gatisa selo molalaYa re se lela ra itumela felaRa re, ntswe-thipi ke wena o le gotlhileng Lelekantwa le epetse lefikaKgatlhong tsa Mmitle le MphefaneFa go a reng go tsenye majaga a swe otlheRe raya go tsena thaka … Read more