isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Leboko la ga Bafokeng ba Phokeng ( Bokonebophirima,Phokeng)

Kwena ga ke boke ke a okaoka,Ke boka ke boifa Moselekatsi wa MashobaneBa ntlha ya tlase ga ke ba boifeBa ntlha ya tlase ga nke ba bokaKwena e bokwa ke ntlha ya godimo,E bokwa ke Bafokeng ba PhokengRona basimane re a kekologa. Didimalang jalo BafokengTlhwaang ditsebe lo reetse thataLo itlwe fa ke ke golodika phalafalaKwena e maoto a makokomaTshesebe e e mo maisa ntwengYo o maoto a a bofefo go sianaYo o tsebe ntlha go … Read more

Leboko la ga Kgosi Ramono

Monwana mo supa dichaba Mokolometsa wa bana ba Sepere A ka go sup aka ona o kaa swa O supile Rrannyoba a ribela A supa Makopswe a swa mototwane A swa, a ba a swela ruri, base A tlhoka le go ka rula ntona ya ga Poulwe Ke leba Makopswe ke be ke iteba Ke be ke lebe le Tlhakosalegong Ke lebe le Rramelora legatlapa Ke re, ka bone ba rona mogale ke mang? Motho … Read more

Leboko La Kgosi Molotlegi Mokgatle

Thella wa Mmanape-a-tshukuduO ‘tlapa le kwa Moremogolo Kgolokwe‘Tlapa le paletse basimane le ThekwaneLe paletse Tlhage morwa RampeteMotho yo tumileng ka dichaba, a tumaA ba tuma le Phiritona go se gaufeRe tlile ra utlwa ka Mokitlane a Lesotho A re, Thella wa Mmanape-a-tshukuduWa bidiwa wa batlwaO batlwa ke basimanyana ba MokgatleBa go batla ba go isa kae ba sa go rateNtswa ba go batlela makwalwana a MakgoaA motho o kile a seka thotha e le yaabo?A … Read more

Leboko La Kgosi Pilane a Phetwe

Ke Pilane a malosa Mmadinale wa ga Motswasejane Selo se mo kopong ka fa Ditlhotlhe Se mo kopong ka fa Tswereng Ba dintlha ba ntse ba se gwaisa Se gwaisitswe ke ba ga Mabodisa Se gwaisiwa ke Mmamorogwana E ne e le mosadi wa Matebele Se ne se ntsha tlhogo se ba kobola Se baa se boela ka fa Tswereng Ka fa kopoopong ka fa Ditlhotlhe Tau makunya a ga bophalaphala Phologa kwa mariteng a … Read more

Leboko la kgosikgolo ya Bangwato, Kgosi Sekgoma Kgama II

E tlhalefile, kukuma ya MaphatshwaKwalata e e lonaka lohibiduGa e na le bonyana le bo bonnyeE ntse e tlhalefela go ditayaKa re bonye e kgalema fa LetšhanengE duma e gonokelela NkemeMokalaka Ngwako a tshaba a sa ipateBanna ba basimane ba lo game Ga lo ke lo thetsa bo RaphorenyaneBa dira di husitse, ba sa di thetsaKa ba bona tlou e ba setse moragoE e kgwa matlopi le ka magokareMorwa Ntseane a pharama a waKa a … Read more

Leboko la ga Kgosi Montshiwa

Re kile ra ineelela ditšhaba,Ra ineela, ka letshego merafe;SejaNkabo a sale mmotlana,A sale mo tharing ya Sebodio;Ke mmonye a tlhatlosa motho lekgabana,A mo pega lentswe la GaKhunwana tlhogo,A na le mmaba a ya go bolawa;SejaNkabo a Tawana!

Leboko la Kgosi ya Direpotsane (Kgosi Lebone Molotlegi)

Are ke Tau ya Maganelwa, Nkgakganthe Seokama Dichaba, Kwena e ntsho e kwa Direpotsane Phokeng ga Mmanape-a-Tshukudu. Are ke tlhaga ka Borwa ke duma Ke tsietsa maapara-nkwe, Ke be ke tsietse le magosana a itumetse. Are nna Lebone la Bafokeng, Nna le nnake re tlogetswe ke rre Re le masiela a Bafokeng, Ra gola ra kokomaga            Ra ba ra ya Modubung le ba bagolo. Nna Lebone la Bafokeng, Setlogolo sa Bapo, dikgomo ke gama metlhape, … Read more

Leboko La Kgosi Sekgoma a Kgari

Re epele letsholo RamfabathoWa ga Madieletsa wa ga SenyareloRe ye go dika majwe a bo PhalapyeRe dike mafatho a bo TaukgoloE bo phologolo di tlhajwe ka dikgotshaneTlou di tlhajwe ka dikwati Go tlhabiwe bo Malwale ba batonaE re kobe di sale kwa digopongKwa digopong tsa ga RamphašanaMogatsa Goakileng tloga thataTloga thata o rake motse, MokokoMotse oo rrago o a senyegaMotse o tloga le bana ba bagamiO tloga le bana ba bo MontengLe bo Kgowe, morwa … Read more

Leboko la Baphiring

Diphiri tsa gaabo Kgwaile,Kgwaile wa gaabo Lekatana,Lekatana wa gaabo Ntsie,Ntsie wa gaabo Phetlhe,Dinamane tsa gaabo tlhare sa Mokwena. Mma ke lo bolelele, ba a lo tlakoba,Kana ga ba le tlakobe fela,Ba le tlakoba ba itse le se bonngagalane.Le se bonngagalane le le bankge!Lefa tota le bo lebile,Le bo lebile jaaka phiri e gadimile lerapo.

Leboko la Molefi Molobye (Mathetshwaana)

Nna ke nna Ramebila,        Ramebila a Matsietsa Kgope O ntseng gotwe basimane ba Bakgatla Ba nyetse go setse Ramebila, Kante le ene ga a sala o tla nyala. Ke kgagarapa phelehu, e mphikela O ne o thetse ka nko fela,                   Ka dintlha tsa go ka hularelwa. Ke setsepatsepa sa selo lebelo, Tsipatsipa kwa ga Mmanape-Tshukudu. Erileng go sa, phalafala ya marumo Ya kgelebetega kwa thabeng tsa Mogale Ya utlwala kwa ga Mmanape-a-Tshukudu Banna ba … Read more