isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Iculo lombondo (Sizongena)

Esizweni samaZulu, umakoti kanye nomndeni wakhe emva kokucelwa nokulethwa kwezibizo kubo bavame ukuhambisa umbondo ekhweni. Abakwamakoti bakwenza lokhu ngenhloso yokujabulisa umamezala kanye nawo wonke umndeni wasekhweni. Ukuhanjiswa kombondo kuvame ukukhashwa ngemililizelo nokugiya. Umlilizelo othandwa ukuculwa kakhulu uma kuhanjiswa umbondo ulo othi: Sizongena Le ngoma iculwa kanje: Abaholi                 : Sizongena lapha emzini Abavumi              : Sizongena x3 … Read more