isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Nothisa isiZulu sakho ngalezi zisho

Ngaphambilini sike sasika elijikayo ngezisho, siveza ukuthi izaga ziwubuciko ekukhulumeni ulimi lwesiZulu. Izisho zinothisa ziphinde zikunandise ulimi. Yandisa ulwazi lwakho wezisho ngacosha kulezi: Ukuhamba ulifake isiphandla – ukuhamba ufuna into ethile eyigugu Ukugeza amehlo – ukubuka ngokujula into enhle Ukugubhazela uthotholwane – ukujabula kakhulu Uhlanga luwe ngendlela – ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe Indangabane – ukukhula … Read more