isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ezitusa ngokwenza izinto ngesikhathi

Inkonyane ikhethwa kusakhanya – Abafana abelusayo bayazi ukuthi izinkomo zifakwa esibayeni kusakhanya khona bezokwazi ukukhetha inkonyane ngesikhathi lifakwe esibayeni salo. Lokhu kusiza ekutheni lingavuki lincele ekuseni kunina ngaphambi kokuthi izinkomo ziye emadlelweni. Ukukhethwa kwenkonyane kusiza ukuthi ngakusasa kukwazi ukuthi kusengwe kanti nayo inkonyane kuyisiza ukuthi inganceli ubisi oluningi kunina ngoba kuyayigulisa lokho ikhishwe isisu. Lesaga … Read more