isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukugcaciswa kongasekho

*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Ngokwesintu uthando noma ukuthandana kwababili akugcini nje ngokujolela ngaphansi kwezihlahla kanye nasemalawini kepha kuba nesiphetho sakhona okumele kube naso okungumgcagco uma … Read more