Amaphupho ngoshevu

Uma uphupha ukuthi udliswe ushevu kusho ukuthi uzoba nezinkinga zemali. Qaphela ukuthi uyiboleka bani imali ungangeneli imincintiswano futhi qinisekisa ukuthi imali uyisebenzisa ngendlela ehlakaniphile. iAfrika