Sesha

Amaphupho ngamahhashi

Uma uphupha ubona ihhashi kusho injabulo nokuchuma ekusaseni lakho ikakhulukazi uma limhlophe. Uma ihhashi lithukutheke ngesikhathi uligibele kusho ukuthi uzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho. iAfrika

Amaphupho ngekati

Uma uphupha ubona ikati kuwuphawu olubi olusho ukuthi abantu osebenza nabo noma ophila nabo awukwazi ukubethemba. iAfrika

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.