Sesha

Amaphupho ngekati

Uma uphupha ubona ikati kuwuphawu olubi olusho ukuthi abantu osebenza nabo noma ophila nabo awukwazi ukubethemba. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.