Amaphupho ngeminwe nezandla

Uma uphupha ukuthi izandla zakho zingcolile, kusho ukuthi ubhekene nokulingeka ukwenza into embi. Uma zingagcolile nje kuphela kodwa zinamfuka futhi, kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezimali ubempofu ngenxa yalento olingekayo ukuyenza. Uma isandla sakho noma iminwe yakho ilimele, uzolahlekelwa umsebenzi maduzane futhi uma umuntu enqume umunwe wakho noma isandla sakho, kusho ukuthi maduzane uzolahlekelwa yinto oyisebenzele kanzima. … Read more

Sign up for updates