Izithakazelo zakwaVilakazi

Vilakazi,

Nzimande,

Jili,

Binda!

Mphephethwa!

Wena wakoGama

UGam’ uyedwa kubaPhephethwa

Matshinga waseMaphephetheni

Ogwaza aze ame ngeklwa

UNgwevu noNgwavuma

Nina baseNgwede naseNgwavuma

Nina baseNdondina ngovuma

Sihlase!

Wena owadla umkadadewenu wathi akana nyongo akana mhlwehlwe, ibhabhakati

Umhlwehle oduma njenge zulu, wathi useyitheni waqalingana,

Walingisa insimu izenza ukumila,

Nin’ abamakhosana amancane ngokuzilamlela,

Malinga bamchatha ngohlanga

Bethi akafe angafi

Baze banqoba,

Binda!

Leave a Reply