Izithakazelo zakwaSithole

Sithole
Jobe,
Mondise,
Msongi wensimbi ishisa uyibeke ekhanda wenzele amagwala ukuthi abaleke
AbakwaNqikazi kaMnyanda kaGabela
Ozitsha zimnyama zingamankankasana,
Abakwandebe kayikhisi iyachitha
Umbani elawushaya eSandlwana nawukhomba eMankamane
Maphitha!!!!
Matshana!!!

85 thoughts on “Izithakazelo zakwaSithole”

 1. U S’THOLE munye siyinto eyodwa siligazi eyodwa

  S’THOLE
  Jobe
  Nkundlande
  Modise
  Nkomo
  Sengwayo
  Thina labasabulala inyoka sayibeka emgwaceni Sathi abangani bazondlula bayithabathe

  Reply
  • Jobe ka Matshana was a great Zulu, general and hero in the Battle of Sandlwana, where king Cetshwayo convincingly defeated the red coats ( British) in 1879. This is my great, great grandfather. However during King Shaka time some of the Sithole ran away with one of King Shaka trusted general Mzilikazi Ka Mashobane, and settle in what is known today as Zimbabwe. Sithole’s have always been great warriors Some were taken By One of the great Zulu general Soshangane and settle in what is known as Mozambic today. In short the Jobes were always great warriors! Hope this short history lesson was helpful.

   Reply
  • Fundi sithole, I’m also a sithole my granddad from Zim but has passed on here in SA. We never met our family that side and we wanna do rituals but we can’t because we don’t understanding anything.
   Please help me trace them, please.

   Reply
 2. I’m a Sithole, grew up in Pretoria. My grandma told me that we are the hlexiya’s. I’m not sure of isithakazelo but we speak Shangaan. Would like to know more about my origin. Njabulo

  Reply
  • I’m Sithole. Grew up in KZN empangeni. I don’t know my family. My mother told me that my father was from Mozambic n my father died I was 3 weeks . I wish to meet one of my father family…. Plz bo jobe abahle ningifunise

   Reply
   • I personally think Sithole originated in Mozambique and and some moved to KZN. However when Amandwandwe left to Mozambique, some Sitholes left with them and they became Tsonga

    Reply
    • yeah , im sithole also live in Pretoria originally from Giyani and my sthakhazelo is msongi wa ndaba wa ndheji wa matomane wa as it long also include sengwayo ,kundhlade na vo cetshwayo as it goes and hope one day we can do something to help coming generation before they got loss THE SITHOLE’S

     Reply
 3. David Sithole

  Mina I was told that the original roots/clan of Sithole’s haMandawu/Vandawu who most became Shangaan and Zulus because they were defeated in a war by Vangoni, I’m not sure mara.

  Jobe!

  Reply
 4. Engatshelwa khona abantu basekhaya ukuthi isibongo sakwa Ntamane sisukela kulesi esithi Sithole.

  Reply
  • Kuyintokozo Kimina Ukuvezelwa Ngokusobala Njengalokhu uBaba Ongizalayo Ayibeka Ncamashi Nale
   Thina-ke Silapha eNqulwini @Bergville Hambrook Isigodi
   Makwande Okuhle nempumelelo Kinina Nonke Majiya 👏🙏

   Reply
 5. Bongani Sam Mahlanza
  I was born in the south-eastern part of Zimbabwe. They say I am Shangaan. Nobody is alive to explain our roots. Are the Mahlanzas in Durban also Shangaan? Please assist. sam_mahlanza@yahoo.cm

  Reply
  • Mahlanza people are also in Botswana. The ones there are identified as Kalangas. What I know is that they say originate from Eastern Zimbabwe

   Reply
 6. Mandla Sithole

  Nami Jabulani ngazi ukuthi thina bakwaSithole siyisizwe esisodwa esikhulu futhi esinamandla ayisimangaliso esihlangene nesingabulawa (NDAWU) esihlonipha kakhulu nesihlonishwa kakhulu.Ngisho nina oMatshana,Maphitha,Jobe,Mondise,Masangane futhi asicwasani ngoba siyaluzonda ubandlululo zinqunywa amakhanda ziyekwe oJobe.

  Reply
  • KUYIQINISO ELINGEKE LAPHIKISWA LELO NGOBA THINA O JOBE SIISIZWE ESIKHULU KAKHULU ESINGEKE SAHLULWA LUTHO

   Reply
 7. Bathi sabulala abathakathi ngoba, kwathi amazimuzimu ehlupha eMnambithi edla abantu abaleke aye entabeni uMhlumayo, Lentaba ingaphansi kwenkosi yakwaSithole, athike amazimuzimu esebaqedile abantu kwasuka abantu bakwasithole bawaheha ngenyama aphuma bawabulala wonke. Ingakho kuthiwa sadla inyama saze sahlala ngaphansi kwesihlahla somdoni ngoba sasiheha amazimuzimu.

  Reply
 8. Thina sithakazela sithi Jobe kaMatshana, Mondise, Mpangazitha,Mthiyane,bunene,Linda ,,,,

  Reply
 9. Yooooh am sooo impressed Bongani. it means a lot. I know that Mthembu and Sithole is one. thanks my brother. keep well and stay blessed. much love!!!

  Reply
 10. Mina ngingu Jobe, KaMatshane, Mondisa, Maphitha, siphuza igubazi, Malala imbijani ngoba kuzekuse uthinta isibumbu ngoba sasiqala kuqala ukusibona, Ngingo kakhahl’wakhe, KaQhwagwini inyoka ehamba ngesisu uze uyidelele kanti izokuvukela ngaphambili ungabe usayichina. Kashule, Mthembu omkhuku. Umuntu akaqedwa.

  Reply
  • Siyanibongela nina bakwaSithole. Konje uma izithakazelo zenu zithi: “Ninenabulal’ abathakathi njengoShaka” zisho ukuthini? Ake nisicobelele khona sizothi uma sinihasha, sibe sazi kahle kamhlophe ukuthi siqondeni.

   Reply
 11. Eish, I so wish kungaba that “fore father” so to speak, ongaba nolwazi olunzulu regarding our clan names and our roots as Sithole’s. i am glad to be part of this nabantu bakithi oMondise Maphitha!!!

  Reply
 12. i need someone with the right info please.

  theres a sthole king in chimanimani zimbabwe manicaland who had war tailing him. then his sons decided to change surnames. or they assumed local names to blend where we have Matongera clan, Ngorima clan, the last im not sure
  please if u hv info

  Reply
 13. ingabe nalaba abae Mozambique ojobe na? njengoba bethi o sitoe kudlande nkomo yolwandle ingabe kuseyinto eyodwa na? nabo

  Reply
 14. Jabulani Sithole

  Mangibingelele kini bantu bakithi abahle. Ngokwami ukwazi vele singoJobe. Imvelaphi yethu isebathenjini, yingakho sithakazelwa ngabaThembu baseGubazi. Indlovukazi yakwaMthembu yazala amawele, ngoba yesaba ukuthi elilodwa lizokwendiswa yalifihla emhosheni, latholwa wunkosikazi omncane wasebukhosini, wathi ngithole umntwana. Lasuka lapho ke igama likaSithole. Ngokwazi kwami oSithole bahlobenr bonke ngokwemvelaphi, kodwa ngoba sasingamaqhawe neziqhwaga, sanda nezwe shashona ko Eastern Cape, ko Mpumalanga, Mozambique, Limpopo, Zimbabwe, Malawi namaphethelo ngezinkathi zezimpi zamandulo.

  Reply
  • Mfana wase Gubazi uyibeke kahle. Ubuqhawe yibo obusigcwalise umhlaba. Laba Abase Zimbabwe babaleka no Mzilikazi ka Mashobane. Kwathi laba Abase Mozambique babaleka no Soshangane. Bafikake ondlebe zikhanya ilanga nemincele Yabo.

   Reply
  • Mgabhi rings a bell. Ukhulu wayengu Sithole Mgabhi.
   Can i hear more please
   The Sithole name origin is in Zululand. There will be those who assimilated into the Sithole name to fit in. Some Ndau people come to mind.
   For those with the name Sithole naturally, have the same origin

   Reply
 15. mina ngingu Sitholue saka masangana, usidabula ndambo,u sithole sika Mthembu, amanye akhulekile . ngathana ikomo yathi baba emtwini , beyizokutjho ku sthole..

  Reply
 16. Yithi labo oJobe kamatshana,Omondise obhembesa kankuntwana ondlumu zamila kabi emadodeni ngoba zamila ngaphambili ingabe phansi zazisamani.ngakithi sizazi kanje:

  Reply
 17. Jobe kamatsana mondise Masangane lekoro muzila/ m’zilankwenyana,how does it fit in Sithole surname

  Reply
 18. ekhaya sisebenzisa isthakazelo esithi Mndayi kaMafu ngabe kusukela kuphi lokhu? akekho omunye uSithole engike ngimuzwe ezithakazela ngalendlela yakithi.

  Reply
 19. It should be known that the “Sithole” surname cuts across almost all Nguni tribes. Therefore, we may not share the same “Izibongo” as our origins may differ in one way or the other. Sithole in Shangaan may not necessarily share the origin and praises with Sithole in Zulu or Ndebele, etc. We should be clear on that one. Please those who put up izithakazelo zakwa Sithole should post the correct version and make a thorough research before doing so, especially if they are not certain.

  Reply
  • The origins of sbongo sakwaSthole is from abathembu but because of migration some history is lost or distorted. For example there is Sithole people who migrated with Soshangane and other with Mzilikazi they settled in Zimbabwe but different regions thus you get Sithole people who are Ndebele and Sithole people who are Shangani but they all originated from the same place in KwaZulu

   Reply
  • Dr Vusi.
   I wish to make this contribution.
   The name is much broader than can be accommodated by a classification by language. You can learn a new language but you cannot change your genealogy. Sithole is a tree with many branches. Sithole is one nation with a common ancestor.

   Reply
 20. ngibingelele, mina ngesibongo ngingowakwa Sithole ekhaya bathakazela kanje; Mndayi kaMafu. abawsebenzisi uJobe bengsacela onolwazi angichazele mayelana noSithole othakazela ngoMndayi kaMafu

  Reply
   • Yilesi esicishe sifane nesami lapha Eswatini bakwethu abolindamkhonto abodindwasingezwa. Ukuthike kwenzekani; mina angikakutholi kahle. Ngempela sibanye thina bakwaSithole.

    Reply
  • Tsine boSithole banganeno e Mpumalanga nemaphetselo kusasekuning Lokusamele Sikufundze ngendabuko yetfu. kumele sitfole lutsi lokhokho ,Kundlande utalwa ngubani ,KwaZulu.

   Reply
   • yes Armza you are quite correct kusasekuningi ngempela okufanele sikufunde lapha esibongweni sakithi kwaSithole ngoba abanye basho lokhu nalokhuya

    Reply
 21. Mm ubaba wanglahla ngakhuliswa umama ksukela ebuncaneni kodwa ngyafunda via internet an naye seqala ukuzisola ngam ngoba ngyaphumelela an mangiya ekhaya awbuzi ingan e zakho na syefana sonke

  Reply
 22. I grew up alone with no ankle or any adult who could have tought me imvelaphi yami as my parents passed away while I was still young. As adult now I feel lost and I’m obligated to teach my childrens about my roots but it’s not getting any easier infect it’s getting harder

  Reply

Leave a Reply