Izithakazelo zakwaNkwanyana

Zikode!

Donda!

Myekwa bethathwa!

Makhanda kaNqayi!

Mthayi kaNsele!

Menzankosi, wena owakha ongiyane besilo

Nceku enhle!

Nceku yesilo uMpande!

Gabadela, owagabadela izingwe zoNgoye!

Madel’ imhlambi yezinkomo zabanumzane endle.

Mbeng’ osind’ abosi,

Mbeng’ owawela oNgoye

Wena sontukela/ sontukwini

Mqabula nkungu kwaNodwengu kwavel’ ilanga!

Langa elaphuma oNgoye!

Mangwe amahle!

Mlwandle!

Zingwe eziphuza kwesijulile isiziba ngokukholwa wulwandle,

Mathula kuhletshwa!

Bathi ngundlebe kazizwa

Kanti uthule ngabomu

Zetshisa umbiko kaZulu

Odumise okwezulu lihlomile

Ngomlomo kaZulu ongathethi manga

Sobahle!

Soshibe kaDangazela!

Nzim’ elimnyama!

Wena kab’ thikazi!

Wena kathubelez’ inyang’ isemafini!

Wena kanodel’ imiyalo!

Buhle busezini!

Abantu bakwaNkwanyana badabuka eSwazini, basabalele bakhona nasoPhongolo okuyilapho bebaningi ukutholakala khona kuleli laKwaZulu-Natali.

Leave a Reply