AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Khanyile Khuzwayo Mabhida Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Izithakazelo zakwaMbatha

Mbatha, Shandu ka Ndaba
Gumbi Lama Gwala
Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla
NDABEZITHA!
UShandu ubengengakanani,
ngoba entendeni yesandl uyenela
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa,
Mazalankosi!
Mavungama!
Mathabathanyawo!
Makhabaluthuli!
Makhub’anothuli!
Nina benyathi emnyama kansele
uShandu owalima insimu eyilimela izinyoni
Zase zimbonga zathi tjiyo…tjiyo…tjiyo!
uBhabha ku Gwaza
uNkentenkente olwakhela izintaba zeNhlazatshe
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile
bathi, ingabe lolunkentenkente lunkenteza lwenzani,
uShandu ongayimbathi ingubo
oyimbatha ngokusibekela kwelanga,
Wavala ngehhemu emizini yamadoda
uShandu omuhle ngamazinyo akhe;
uZihlabathi zoLwandle;
Ebe emkhulu engangezulu
wena ka Magizagiza;
Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
Shandu uyiNkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
Yena abathi usi Shaka ka shayeki,
Wathi Shandu ka Ndaba uyiNkosi,
Futhi uyohlala uyiNkosi;
Mbeje, Mndaba, Mlotsha,
Magwaz’aphindelele njengezulu,
Mavungama!
Wena owavungamela uMvelase evela eNyandeni;
Dladla, Mpembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala…
Mgabadeli gokugabadela inkundla kwa Bulawayo; Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda;
Wena owaMbatha isikhumba seNyathi uZulu esahambaze!
Wena owaba ngu Ndabezitha! kuqala!
Baze bazama ukuthatha iziBongo zakho ngamaqhinga;
Wasala uzisebenzisa njengoba usazisebenzisa namanje;
Manyosi wena owadla intondolo yembuzi yonke wayiqeda ilanga liphuma waze wehlisa ngomhluzi wayo;
NDABEZITHA!!
NDABA KOMKHULU!!

3 thoughts on “Izithakazelo zakwaMbatha”

  1. Kwakungaqhawe kodwa obaba mkhulu basenzela umlando omuhle singama Mbatha, asiyibambe njalo sidume ngokwenza okuhle nje siqhubeke nokuba ogumbi lamagwala. sibavikele abafokaza ngokuba lokho kuyaMthokozisa uNkulunkulu.
    Ndaba komkhulu Ndabezitha!!

Leave a Reply

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.