AbaseMbo Bhengu Buthelezi Chamane Dlamini Dubazana Dube Gatsheni Gumede Gwala Hlengwa Imiphakathi Izibongo Izigodi Mabhida Majola Manqele Mbatha Mbonani Mkhize Mlaba Myeni Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Shembe Shezi Zondi Zulu

Sesha

Izithakazelo zakwaMadlala

Madlala!
Bhengu,
Mpumuza,
Umsengana omncane,
Kophela amabele sidle inyama,
Abadondolozela ngozipho kwabasesiNyameni,
Abakwanzipho zinde ngokucwebana,
AbaseMkhomazi abaphuma oPhatheni;
AbakwaSothulase.
Abakwambabala eyagweba igijima,
Ukuba ayigwebanga ngabe asikho
EsiPhahleni sakwaLokothwayo.
Abakwasithole asisengwa ngabezizwe,
Sisengwa ngabasekhaya;
Abakwamadlala ngendlovu
Zonke izizwe zingakwazi ukudlala ngendlovu.

28 thoughts on “Izithakazelo zakwaMadlala”

 1. Monwabisi Madlala,
  Mina ngu Sishi, Sdlobeni khabal’daka, Amahlokohlo amnyama adla Amasimu endoda Ayililela thina abakwa Manxele

 2. Madlala, Mlipha, Mphephethe,shawushawu, (mkhono ubovu). Wena wase Ngidi Name Ngwavuma. Ukhokho Lana wuNgongodo..(wayeshade nomlungu ubabakho) Laba bafaka Umzilikazi kamashobane, ngoba kuthiwa babaleka kwaZulu bahamba nebutho likaMzilikazi,

  Bese bayela eMpumalanga lapho bafikile kwaVilakazi(yiko nabo see Phephetha).

  Thina ikhaya lomkhulu lise Gwane eMpumalanga (between Standerton and Magasoni)

 3. Siphamandla Madlala eNqutu

  Mina engizaziyo izithakazelo zithi:

  Sishi
  Vezi, kayiKhali, Sandindi, Khabalidaka

  Amahlokohloko adla insimu yendonda ayililela
  Amalanda amhlophe

 4. Busi no Nelly (Ngithakazela Njengani)

  Madlala
  Mphephethe
  Mlipha

  Nina baseNgede ne Ngwavuma

  Nina enajezisa umntaka’dadewenu
  Nathi akanamhlehlo, kanti
  Umhlehlo ulibhabhakazi

  Nina enaphephetha impi yase Mhlangavula
  Amadoda abuya endleleni athi
  UMhlangavula udilikile kanti
  Anamanga asaba ukuya empini

  Nina betshebulo ebabayo
  Nina enatshebula amafu namasibalo phezulu

  (Kulokhu lapha phezulu abanye obaba bathi)

  Wena Sende lezitha
  Sende lokukhalipha

  Mphephethe
  Mphephethe
  Mphephethe

 5. Madlala,
  Mphephethe wase Ngede ne Ngwavuma, wena owadla umka dadewenu
  wathi akanamhlehlo kanti
  umhlehlo ulibhabhakazi,
  sende lezitha sende lokukhalipha,
  Mlipha,
  Wabizwa eMabinzeni………kwesikamNgayi obiyela ngamakhanda amadoda

  Abanye baqhubeka bathi (this has the same meaning as above)

  Wena wentshebula
  Intshebulo ebabayo
  Wena Owema engcekeni lendoda
  Amathanga agcalingana

 6. Bheki Madlala ( Empendle)

  Ulwazi lwami ngabakwa Madlala ukuthi sizalwa ikhehla Igama lakhe kwakungu Nongane waye nama khosikazi angu 13
  ngatshelwa ukuthi langcwatshelwa e Curry Post (Howick),
  Now ingakho ubona izithakazelo zingefani abanye bagcina sebengama Pedí Baba ngo Matlala. its a Long history.
  Sonke Singabakwa Madlala.

  • Bhuti Bheki ushyile lapho sishi kumele sazi ukusuka kuNongane kuya phezulu kuMadlala

   • Kuyiqiniso okushiwoyo, uBhuti Bheki ngabe usizile uma enaba ngoba kuyabonakala ukuthi uyalwazi loludaba. Vele kwesinye isikhathi izithakazelo zihamba zishiyane. Ulwazi lukaNongane owaye namakhosikazi awu-13 sengathi lungasiza abaningi- impela baningi abangasizakala uma kunganenezelwa olwazini lukaNongane owangcwatshelwa e-Howick.Nalomkhakha wamaPedi – oMatlala – kunganokondisa ukutholwa ulwazi olwengeziwe.

 7. angimuboni uMadlala mphehethe
  wena wasengede enengovuma
  owajeza umkadadewabo wathi akanamhlahlo
  kanti umhlahlo ulibhabha kazi …………

 8. mina ngyabazi no SISHI bt mina ngthakazela ngithi MADLALA, GCWABAZA , MAKHANYA , OMFENE , ABAHLEKISA ABANTU BENGAHLEKI………….

  • Kodwa thina madodakaz akaMadlala singagcina singaganile mangas kulandelwe izthakazelo

  • Thina sithi madlala sishi hlokohloko,khabal’daka,sozabe sinqa esincane made kuba nehlamba ….angazi noma khona yini ozaziyo lezo

   • Kubonakala sengathi uyazazi impela, baningi abangasizakala uma ungacobelela ngolwazi olwengeziwe lwezithakazelo zakwaMadlala, lezo wena ozaziyo.

 9. MADLALA ,SOZABE ,MCIKILI ,SOMAGODLA INGWE NENGONYAMA ,SCUBI KASIPHEKWA MASIBUYA EMZINI , S’BIYA NGAMATHUMA ,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA ……. UBUKHOSI BAKWA MADLALA ….. BUSEKHONA E PORTSHESTONE EMZUMBE

  • Enter your comment here…ngyajabula ukuzwa lokho engfsa ukukwaz ngb omadlala bebangaka kishukut umendo syowthola kbona ngb phela abangathakazel ngendlela yethu

 10. oMADLALA abaqhamuka ezansi nezwe ,lapho kusabusa khona uBUKHOSI BAKWA MADLALA … PORTSHESTONE EMZUMBE , izithakazelo MADLALA , SOZABE , MCIKILI ,SOMAGODLA OWAGODLA INGWE NENGONYAMA , S’BIYA NGAMATHUMA ,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA, SCUBI KASIPHEKWA MASIBUYA EMZINI

  • Mna Ndingu Madla emaXhoseni

   Madlala
   Ngwane
   Hlongwane
   Phephetha
   Ndaba
   Onduku zinobulongwe inkonjane ziwela umlambo uzele Kuba zibhabha phezulu

 11. Thina siwo Madlala abavela e Free State uthin umlando ngoba kukhon izithakazelo ezivela zibe oMphephethwa Songidi uthin umlando lapho

  • Madlala,Mlipha,Mphephetho,Osengedo neNgovuma,owadla umka dadewabo wathi akananyongo,wathi akanamhlehlo,umhlehlo isibhabhakadane.

 12. Besicela izithakazelo zaMadlala esesiyizwe ezindaweni ngokuhlukana kwazo. Isibonelo. OMadlala baseMzumbe abathakazelwa njengoMadlala abaseMsinga Nkandla Ulundi burg njalonjalo. Kodwa bayavumelana ngezinye izithakazelo.

  • Ngiyacela ukwazi izithakazelo kanye nomlando woMadlala abadabuka eMooiriver kanye nase Estcourt.

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.