AbaseMbo Buthelezi Cele Chamane Dlamini Dube Gumbi Gumede Gwala Izibongo Khumalo Langa Madlala Magwaza Malinga Manqele Masuku Mbatha Mbonani Mkhize Mlaba Myeni Ncube Ndwandwe Nene Ngcobo Ngema Nkwanyana Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Phakathi Qwabe Shembe Shezi Sithole Zondi Zulu Zwane

Izithakazelo zakwaMadi

Ngalonde!
Zimba!
Mkhandela kaNdaba!
KaNdaba ka Maphanga!
Ngalonde Mkhandela kaNdaba,
UNdab’ ehlasela ngezigaba zamabele,
Abanye behlasela ngezikaNyawothi­­­.
Wena kaMpos’ enkulu
Wena kaZimase kaNdaba.
Wena kaMangena ngezitho,
Abanye bengena ngomcond’ ekhaya­­­.
Wena oqala ngezinja kand’ eyebantwin­­­i
ngokuphikelela
Wena kaZimba elawela endleleni lacoshwa
ngabazondeleli,
Wena kaMasinga asilele njengomthakathi­­­,
Wena owadla izinkomo zaseNgoje zagojeleka.
Nina bakwasilwane nkunz ’embili
Enye yahlinzwa, enye yabola,
Wena kamanakanaka,
Wena kankuzi zimuka, zimuka zonkana,
EzasoNdini nezasoThukela.
Abakwasizila amasi bey’ empini
Abangaliwel’ udo­­­nga bengalibukanga
AbakwaLuvemvane­­­ olumanapha,
AbakwaMkhandela­­­ wakhandela izinyawo
zamadoda.
Abakwa mkhonto kaZimba
Owaduma ilanga libalele
Abakwafud’ olungezwa ukufudumala
Zimase kaNdaba
Oh Mkhandela bayede!!!!
Nina abakwathunga liyaphuphuma
Abankom’ isengel­­­wa emaveni ezamanye amadoda zisengelwa
esibayeni
Nina abakwanhlanhla bakwa hubhu luhaqa
Ngwane!
Zimba Mkhandela wena owagubhezela umuntu ngehhem’
Ngalonde!

Leave a Reply