AbaseMbo Buthelezi Gumede Gwala Imikhonto Izibongo Izigodi Langa Madlala Magwaza Malinga Manqele Masuku Mbatha Mbonani Mkhize Nene Nkwanyana Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Phakathi Qwabe Shembe Shezi Sithole Zondi Zulu Zwane

Izithakazelo zakwaGwala

Vilakazi,
Ndimande,
Mdluli,
Gwala,
Mphephethe,
Nyawozimhlophe ngokunyathela izihlabathi zolwandle,
Myeka khamangwa,
Majiya Ngwekazi Nkondlwana,
Mdlovu omatubutubu,
Umhlwehlwe odume njengoZulu,
Mancama ngenhlunu.
Lugwashu,
Matshinga waseMaphephetheni,
Sihlase Binda,
Binda!
Mphephethwa,
Wena kaGama,
Mantshinga waseMaphephetheni,
Owagwaz’ ate ame ngeklwa,
UNgwevu noNgwavuma,
Nina baseNgwedze neNgwavuma,
Sihlase!
Owadl’ umkadadewabo,
Wathi akananyongo,
Wathi akanamehlo,
Umhlehlo sibhakakazane,
Malinga!
Bamchatha ngohlanga bethi akafe,
Kanti lapho engasayukufa impela baze banqoba!
Gcuma omuhle esiphongo!
Gcuma omuhle emehlweni!
Gcuma omuhle nangaphasi konyawo!

Leave a Reply