Izithakazelo zakwaDube

Dube elimthemde,
Dube kaBayisa,
Khushwayo!
Mbuyazi kaThekeli
Ongathekeli nakwandodakazi
UZwakele ndoda
Ongathekel’ emzin’ emincane
Othekel’ emzin’ emikhulu
Ongathekeli kwamakhelwana
Othekel’ emanxulumeni
Nina bakwaDonda kwaMbangambi
Ndlovu khaliphezinye zilibele
Nina bakwaNzwakele kaKhushu
Nina beshumi lamhla munye
Nina bakwaMagwaz’ ebuyelela
Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi!
KaFani kaNomkhwayiba
KaFana fuzamafu
Dlubuladledle!
Ntamo ngeyendlondlo
KaSiphabantu ngokubadlubulela
Ngeze ngonyama entanyeni
Ngoba yehle kanzima kanzizimela
KwaMgwezi wamaduna namathokazi
KaNomkhwayiba waseKunene
Silwane kaNjila kaNgothoma
Mqhawe
Ngcobomuhle
Mafukuzela!

Tags
AbaseMbo Buthelezi Gumbi Gumede Gwala Izibongo Izigodi Langa Magwaza Manqele Masuku Mbatha Mbonani Mkhize Mlaba Ndwandwe Nene Ngcobo Ngema Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Qwabe Shembe Shezi Sithole Zondi Zulu Zwane

7 thoughts on “Izithakazelo zakwaDube”

  • Siyanibongela nina bakwaDube! Ake nisicobelele, zisha ngani/kwenzekani ngokuthekela kwaDube uma izithakazelo zenu zithi:
   “Ongathekel’ emzin’ emincane
   Othekel’ emzin’ emikhulu
   Ongathekeli kwamakhelwana
   Othekel’ emanxulumeni”

   Reply
 1. Ngifuna ukukhuluma ngesibongo sakwaMhlanga ukuthi siphumaphi. Umlando uthi siphuma kwaDube, uma befuduka enkabeni yeAfrika bahlukana abanye balibhekis enyakatho abany eningizimu .ngizophawula ngalaba ababhek enyakatho bahambe neziny izibongo. Ngeshwa bafice umful ugcwel udl amagebu, babona kuncono balinde az ehle amanzi. Kwasuk insizwa yakwaDube yehlel emfuleni yaphul umhlanga yaboph inyanda yawuphons emfuleni yawelela ngaphesheya , zamangal eziny izibongo waziwelisa zonke. Maqede zathi kulensizwa kusuka namhlanje unguDabuka Mhlanga ngoba usiwelise sonke ngomhlanga,bakwaDube abazange bakhohlwe ukuthi baphumaphi. Izithakazelo zabo zithi: Dabuka Mhlanga,mdwayidwayi ,m’balo muhle ,Dube , mtima,mzomba, nyamazan enhle, masuza ngendlela,khabako, khabako welanga,mshayi wengadl odakeni kubhuny uthuli, Kwasuka Dludlu kwahlal inkalakatha ,wasibekel inkosi ngothuli.

  Reply
  • Dube mtima ngemazomba ngemasibekela wena owasibekela inkhosi ngelutfuli nibasempatseni bayihlengela bayifihlele bantfwana netinkhomo nine bakacandza lengwe lihleti emtfolweni lashiya banikati bemtfolo bamangele nine bamshiyi wetindlu tingakavalwa nayowakha ma up stairs
   Dube is a zulu word for a zebra which is part of origion the black and white stripes of the animal represants unity and strength

   Reply

Leave a Reply