Izithakazelo zakwaBiyela

Mgazi,

Ntshangase,

Menziwa,

Malandela,

Ndabezitha!

Luzumane kaNdaba!

Bazume Ndaba balibele,

Njezi kaXhoko!

Mvundlane wasoKhabeni!

Mbeng’ osind’ abosi!

Leave a Reply