Izithakazelo zakwa Sithole

Sithole,
Jobe!
Mondise!
Phumela phandle ngoba kufudumele
Ungaze ube nomngandeni
Matshana!
Mhlakaza nhlansi zingamshisi
Ziyoshisabalondolozi
Maphitha!
Mthembu waseGubazi
AbaThembu bengabakwaMvelase
Ngqikazi kaGabela
Zitsha zimnyama
Zingamankankazana
Nyama kaMaqoqo
Abayidla beyidonsisana
Nina bakaMgidi wekhohlwa
Nina bakaThakazelwayo
Nina bakaMqolo
Owadl’ omuny’ umqolo
Nina bakaDidiz’ umkhaba
Mkhomb’ owadl’ eminy’ imikhombe
Lwandl’ oluhamb’ ezintabeni
Nina baseQhudeni
Jozana olubomvan’ olundakandaka
Qomondol’ umantinyane
Olubukumuntu lumethembise
Sengathi luzomakhel’ umuzi
Kanti phinde!
Nina bethole intshwabadeyane
Mthiyane Sonomo!
Nina bakaMkhawozi
Owakhawuz’ amadod’ akhawuleka
Nkomankoman’ ekhawuz’ abalondolozi
Nina bakaNyawo zimthende
Zimthendelezi
Ngwenyedlel’ ohawini
Nina baseNyongweni
Chakijana kaGezindaka
Suka bekhuluma!
Bhande kaMtshiba
Mahamba!
Ngokuhamb’ uyeSwazini
Luhuluhulu!
Nyokeni!
Nina baseLenge!
Ninenabulal’ abathakathi
NjengoShaka!
Nadlula naweluThukela
Ninab’ akwaMgcwayiza oyinsimbi,
Ongahlulwa yint’ engakhulumi.

Leave a Reply