Izithakazelo zakwa Nsibande

Nsibande!
Mdlanyoka!
Goje!
Phangelakhulu!
Hlase kaNgwane kaThumbankomo,
Nina bohlahla lomkhaya, lingavala livulwa ngamakhanda amadoda,
Njengaloncama njengezitho zakhe,
Khondlo lomnyama wakaLombiwako!

Leave a Reply