isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Madlala

Madlala!
Bhengu,
Mpumuza,
Umsengana omncane,
Kophela amabele sidle inyama,
Abadondolozela ngozipho kwabasesiNyameni,
Abakwanzipho zinde ngokucwebana,
AbaseMkhomazi abaphuma oPhatheni;
AbakwaSothulase.
Abakwambabala eyagweba igijima,
Ukuba ayigwebanga ngabe asikho
EsiPhahleni sakwaLokothwayo.
Abakwasithole asisengwa ngabezizwe,
Sisengwa ngabasekhaya;
Abakwamadlala ngendlovu
Zonke izizwe zingakwazi ukudlala ngendlovu.

Uyazazi izithakazelo zakho noma ezomunye? Zikfake lapha!

49 thoughts on “Izithakazelo zakwa Madlala”

 1. Hai ngicela ukuzwa uBhengu ungena kanjani yena bcos ngithi sbongo eseceleni nje leso sengiyasala mina mase nifaka Bhengu ngiyabonga

  Reply
 2. Nqoe Madlala from Zimbabwe
  Thina sazi okuthi abakoMadlala basuka kwaZulu behamba behlalela inkosi uMzilikazi bona bengabesikhosini. Isibongo sabo singuMguni or Mnguni. Bafika eZim baxabana then kwaba no Mguni Madlala, u brother Mguni Jiyane

  Thina sizi biza
  Nina oMadlala oMnguni abadlalela iNkosi
  Abadlala ngendlovu abanye besesaba
  Okwali kwali
  Okheli
  Otshuphula

  Reply
 3. Phumlani madlala mina ikhehlalami lingakashoni lathi sithakazela kanje

  Madlala sishi dlobeni kab’lidaka hlokohloko eladla insimu abaye beyililela bethi izophela kanti ayizophe unongane untoyanina… ngiyafisake ukuxhumana nalaba abathakazela kanje cz kusisi nobhuti ababili abalahleka nomawabo asazi bayangalaphi siyabadinga njengomdeni

  Reply
 4. Ngyakhuleka kunina basebukhosini bakithi kwaMadlala. Igama uTholah Madlala ngidabuka ngalhansi kwenkosi uNgamzizwe Madlala owangena emva kokukhothama kwenkosi uNyoniyezwe Madlala
  Sikhona ke isizwe sakithi eMzumbe ngalhansi kukamaspala waseSayidi(Port Shep stone). Umlando ukhona mningi nengifisayo nje kesivule ipage lethu or inkundla esizokhulisana kuyo nabantwana bethu bazi imvelaphi yabo.

  Ngyabona isizwe sethu siyehlukana ngenxa yokweswela ulwazi ngakho ngothi “Mazibuyele emasisweni”

  Ngiyinkosazana yakwaMadlala Sozabe Mcikili oSomagodla abagodla ingwe nengonyaaaama🙌

  Reply
  • Sanibona, Thol wena uwakithi ngqo..Inkosi ubaba omdala kimi.Mina ngingumzukulu ka Zaccariah.

   Reply
 5. Sibusiso Madlala( oMadlala bakwa hhaza PMB nase Mngwenya estcort)

  Madlala
  Bhengu
  Nyathi Yesgenge
  Khabaldaka
  Gengeshe
  Abafaz bagengeleza esangweni kwaze kwasa amadhodha engalele

  Reply
  • I game ngingusanele ngakwaMadlal escort angazilutho ngomlando wam lokho kunzima kakhulu Lumina ngoba ngingumfana bengicela ungicathulise

   Reply
 6. Ncamisile Madlala oqhamuka emnambithi

  Mna ngazi ukuthi kwakukhona inkosi uMadlala yathola amadodana okuwu Sishi no Mphephethe. Wathi angakhothama uMadlala uSishi n Mphephethe base bebanga ubukhosi ingakho base behlukana phakathi, ingakho ke sino Mphephethe n Sishi nje mesithakazela mna ngithakazela knje;
  Mphephethe
  Nina enahlaba udadewabo
  Nithi akanamhlwehlwe
  Kanti unomhlwehlwe bhabhakadi
  Nina anahlabana ngotji
  Umkhonto usuwile
  Nina enabakashwaphana bukhona ubunzima
  Maphephethe nibiziwe ebulonjaneni
  Nathi imizi iyagegwa
  Nina enakoMngayi no Maphalala
  Mlipha!!!

  Reply
 7. Monwabisi Madlala,
  Mina ngu Sishi, Sdlobeni khabal’daka, Amahlokohlo amnyama adla Amasimu endoda Ayililela thina abakwa Manxele

  Reply
 8. Madlala, Mlipha, Mphephethe,shawushawu, (mkhono ubovu). Wena wase Ngidi Name Ngwavuma. Ukhokho Lana wuNgongodo..(wayeshade nomlungu ubabakho) Laba bafaka Umzilikazi kamashobane, ngoba kuthiwa babaleka kwaZulu bahamba nebutho likaMzilikazi,

  Bese bayela eMpumalanga lapho bafikile kwaVilakazi(yiko nabo see Phephetha).

  Thina ikhaya lomkhulu lise Gwane eMpumalanga (between Standerton and Magasoni)

  Reply
 9. Siphamandla Madlala eNqutu

  Mina engizaziyo izithakazelo zithi:

  Sishi
  Vezi, kayiKhali, Sandindi, Khabalidaka

  Amahlokohloko adla insimu yendonda ayililela
  Amalanda amhlophe

  Reply
 10. Busi no Nelly (Ngithakazela Njengani)

  Madlala
  Mphephethe
  Mlipha

  Nina baseNgede ne Ngwavuma

  Nina enajezisa umntaka’dadewenu
  Nathi akanamhlehlo, kanti
  Umhlehlo ulibhabhakazi

  Nina enaphephetha impi yase Mhlangavula
  Amadoda abuya endleleni athi
  UMhlangavula udilikile kanti
  Anamanga asaba ukuya empini

  Nina betshebulo ebabayo
  Nina enatshebula amafu namasibalo phezulu

  (Kulokhu lapha phezulu abanye obaba bathi)

  Wena Sende lezitha
  Sende lokukhalipha

  Mphephethe
  Mphephethe
  Mphephethe

  Reply
 11. Madlala,
  Mphephethe wase Ngede ne Ngwavuma, wena owadla umka dadewenu
  wathi akanamhlehlo kanti
  umhlehlo ulibhabhakazi,
  sende lezitha sende lokukhalipha,
  Mlipha,
  Wabizwa eMabinzeni………kwesikamNgayi obiyela ngamakhanda amadoda

  Abanye baqhubeka bathi (this has the same meaning as above)

  Wena wentshebula
  Intshebulo ebabayo
  Wena Owema engcekeni lendoda
  Amathanga agcalingana

  Reply
 12. Bheki Madlala ( Empendle)

  Ulwazi lwami ngabakwa Madlala ukuthi sizalwa ikhehla Igama lakhe kwakungu Nongane waye nama khosikazi angu 13
  ngatshelwa ukuthi langcwatshelwa e Curry Post (Howick),
  Now ingakho ubona izithakazelo zingefani abanye bagcina sebengama PedĂ­ Baba ngo Matlala. its a Long history.
  Sonke Singabakwa Madlala.

  Reply
  • Bhuti Bheki ushyile lapho sishi kumele sazi ukusuka kuNongane kuya phezulu kuMadlala

   Reply
   • Kuyiqiniso okushiwoyo, uBhuti Bheki ngabe usizile uma enaba ngoba kuyabonakala ukuthi uyalwazi loludaba. Vele kwesinye isikhathi izithakazelo zihamba zishiyane. Ulwazi lukaNongane owaye namakhosikazi awu-13 sengathi lungasiza abaningi- impela baningi abangasizakala uma kunganenezelwa olwazini lukaNongane owangcwatshelwa e-Howick.Nalomkhakha wamaPedi – oMatlala – kunganokondisa ukutholwa ulwazi olwengeziwe.

    Reply
   • Bhuty bheki uyibeke kahle as kwaba nokuhlukana umlando sangawuthola ekuqaleni sobanethakazelo engafani suMadlala nje ophelele ngesimo sokuthi abanye mebesitshela bakha phezulu kuzoba nokungafani kwezithakazelo

    Reply
  • Yebo liqinisile leliKhabaldaka mina inkaba Yami ikhona impela e Currys Post nami ngingoka Nongane.
   Madlala
   Sishi
   Dlobeni
   Khabaldaka
   Hlokohloko
   Sozaba
   Gwegwana
   Thina esadla insimu beyililela….

   Reply
  • Sawubona boet wami buthi Bheki Madlala,wena owasekhaya impela ngoba nami Uma ngizwa umlando wami njengoba ngiwu Vusumuzi Madlala ngowase Mpendle eBhulwa,cela usize usithakazele ngokuphelele thina abase Mpendle e Bhulwa, ngiyabonga boet wami

   Reply
 13. angimuboni uMadlala mphehethe
  wena wasengede enengovuma
  owajeza umkadadewabo wathi akanamhlahlo
  kanti umhlahlo ulibhabha kazi …………

  Reply
 14. mina ngyabazi no SISHI bt mina ngthakazela ngithi MADLALA, GCWABAZA , MAKHANYA , OMFENE , ABAHLEKISA ABANTU BENGAHLEKI………….

  Reply
  • Thina sithi madlala sishi hlokohloko,khabal’daka,sozabe sinqa esincane made kuba nehlamba ….angazi noma khona yini ozaziyo lezo

   Reply
   • Kubonakala sengathi uyazazi impela, baningi abangasizakala uma ungacobelela ngolwazi olwengeziwe lwezithakazelo zakwaMadlala, lezo wena ozaziyo.

    Reply
 15. MADLALA ,SOZABE ,MCIKILI ,SOMAGODLA INGWE NENGONYAMA ,SCUBI KASIPHEKWA MASIBUYA EMZINI , S’BIYA NGAMATHUMA ,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA ……. UBUKHOSI BAKWA MADLALA ….. BUSEKHONA E PORTSHESTONE EMZUMBE

  Reply
  • Enter your comment here…ngyajabula ukuzwa lokho engfsa ukukwaz ngb omadlala bebangaka kishukut umendo syowthola kbona ngb phela abangathakazel ngendlela yethu

   Reply
 16. oMADLALA abaqhamuka ezansi nezwe ,lapho kusabusa khona uBUKHOSI BAKWA MADLALA … PORTSHESTONE EMZUMBE , izithakazelo MADLALA , SOZABE , MCIKILI ,SOMAGODLA OWAGODLA INGWE NENGONYAMA , S’BIYA NGAMATHUMA ,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA, SCUBI KASIPHEKWA MASIBUYA EMZINI

  Reply
  • Mna Ndingu Madla emaXhoseni

   Madlala
   Ngwane
   Hlongwane
   Phephetha
   Ndaba
   Onduku zinobulongwe inkonjane ziwela umlambo uzele Kuba zibhabha phezulu

   Reply
 17. Thina siwo Madlala abavela e Free State uthin umlando ngoba kukhon izithakazelo ezivela zibe oMphephethwa Songidi uthin umlando lapho

  Reply
  • Madlala,Mlipha,Mphephetho,Osengedo neNgovuma,owadla umka dadewabo wathi akananyongo,wathi akanamhlehlo,umhlehlo isibhabhakadane.

   Reply
 18. Besicela izithakazelo zaMadlala esesiyizwe ezindaweni ngokuhlukana kwazo. Isibonelo. OMadlala baseMzumbe abathakazelwa njengoMadlala abaseMsinga Nkandla Ulundi burg njalonjalo. Kodwa bayavumelana ngezinye izithakazelo.

  Reply
  • Ngiyacela ukwazi izithakazelo kanye nomlando woMadlala abadabuka eMooiriver kanye nase Estcourt.

   Reply

Leave a Reply to MUZI MADLALA Cancel reply