Izithakazelo zakwaVundla

Zulu, Gigaba, Nonkosi, Kunene bezindlovu, Wena kasilima ngenkuba abafokazane belima ngenkubazane, Wena mgwazi kaqhaqhazi kuqhaqhaz’ izintuthwane zabelungu, Wena nkomo ziphusa ubusika nehlobo! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Izinkomo Zamalobolo

Ingquthu yinkomo okuthiwa ekanina enikwa umkhwekazi uma kulotsholwa intombi-nto. Lenkomo iyakhishwa uma insizwa isukela intombi-nto ibe nobudlelwana nayo iqede ubuntombi bayo noma ngabe ayikhulelwanga. Lenkomo iphinde ikhishwe futhi lapho ubudlelwano nentombi-nto obube nomphumela wokukhulelwa. Emandulo ilobolo kwakulisiko olwabe lwenziwa ukuhlanganisa imindeni emibili eyabe ifuna ukuba yizihlobo ngokushadiselana. Izinkomo zamalobolo-ke zimele izipho ezivela kumkhwenyana lapho ebonga … Read more