Sesha

Amaphupho ngesimo sezulu nesibhakabhaka

Asho ukuthini amaphupho amayelana nesimo sezulu kanye nesibhakabhaka? Lokhu kuhlanganisa amafu, izikhukhula, isithwathwa, isichotho, inkungu, imvula, uthingo lwenkosazana, isivunguvungu, ukukhanya kwelanga, umoya, inyanga, izinkanyezi kanye nelanga. iAfrika

Izithakazelo zakwaMajola

Majola! Mchunu, Macingwane, Ngqulunga, Nyanda Yemkhonto, Ndabezitha, Phakade, Yeyesa, Ndlela zabedluli nabaGudosi, Sibiya ngomthongwana abafokazana bebiya ngamahlahla, Mabonw’ abulawe! iAfrika

Amaphupho ngenyoka emnyama enebala elimhlophe

Ukuphupha inyoka emnyama enebala elimhlophe ngenzansi yiphupho elimele abadala noma amadlozi, lisho inhlanhla ezokwenzeka emndenini. Kanti ke uma uphupha ushawa inyoka ensundu kusho ulaka lwabadala phecelezi abaphansi. iAfrika

Ukulobola (isigaba emshadweni wesintu)

Isihloko sokulobola sihlobene nomgcagco wesintu. Phambilini sike saloba ngokuthi ilobolo selenziwa ihlaya kanjani namhlanje ngenxa yabantu asebeliphendule inhlekisa ezweni. Kodwa-ke into eyenza lokho noma isizathu salokho yingoba ngisho sezishintshile izinto, njengoba siphila esikhathini samanje lapho abantu sebawayeka khona amasiko, kodwa lelisiko lokulobola alipheli. Okwenzekile ukuthi selishintshile kunangendlela ebelenziwa ngayo phambilini esikhathini sasemandulo. Noma bebaningi-ke abagxeka … Read more

Amaphupho asho isichitho noma isinyama

Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho … Read more

Izithakazelo zakwaMkhwanazi

Mkhwanazi, S’pheshu, Madubandlela, Somlomoti, Sodilakazi, Nkwaliyenkosi, Ndonga, Shamase, Mwelase, Sontuli, Somkhele, lele, Khowa, mayanda, dlebhu wabeSwazi , we’ owaguy’ wamis’ intamo. Mashukumbeya, Mthendeleka. Mtubatuba wena owawulobolela amadoda, Wena owathenga isitimela ninemali nina bakhwanazi, Veyane, Mpangazitha Mpandeyamadoda, Mpande ayiphikiswa oyiphikisayo uyazithwala, gwagwa liyagwagwa umbane wezulu, Owaciba ngomkhonto esikhwebesini kwapheph’ inkosi yamaNtungwa, Owasingath’ihwahwa kodwa wangaledlulisel’ mlonyeni, Mgidla, … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.