Amaphupho ngokufa

Asho ukuthini amaphupho ngokufa? Lokhu kuhlanganisa amabhokisi okungcwaba, izidumbu, abantu abasebafa, ukufa, imingcwabo, izipoki, amathuna, imoto yokuthwala izidumbu kanye nokuzila.

Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka….

Amaphupho ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba…

Amaphupho ngokufa

Uma uphupha ukuthi ufile ngemvamisa kusho ukuthi uzoba nenhlanhla enhle…

Amaphupho ngomngcwabo

Uma uphupha ukuthi usemngcwabeni wesihlobo kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona…

Amaphupho ngokuzila

Uma uphupha ukuthi uzilela umuntu kuwuphawu oluhle ngawe njengomuntu. Kusho…

1 thought on “Amaphupho ngokufa”

  1. Kuchazani ukphupha umkhulu wakho osashona ekuthethisa edakiwe ethi hamba nempahla zakho usumdala

    Reply

Leave a Reply