Amaphupho ngokuboleka noma ukubolekisa

Uma uphupha ukuthi kunento oyibolekayo eyomunye umuntu kusho ukuthi kukhona ozokucela usizo maduzane. Uma kukhona oboleka into yakho kusho ukuthi uzophatheka kabi noma khona okuzokulahlekela maduzane.

1 thought on “Amaphupho ngokuboleka noma ukubolekisa”

Leave a Reply