isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngokotapeya

Ukuphupha isihlahla sikakotapeya sithelile uphawu oluhle olungasho ukukhula, impilo ende futhi enhle ezayo nenqubekela phambili nokuxhumana nemvelo nemvelaphi yakho.
Ukuphupha ubona isihlahla sikakotapeya kungasho ingcebo nokuphumelela kwezamabhizinisi noma kulokho okwenzayo empilweni.
Kwesinye isikhathi ukuphupha isihlahla sikakotapeya kungasho ukuthi lindela injabulo okungaba ukuthi uzobusiswa ngomshado, noma umphumela omuhle ozowuthola ngenxa yokubekezela kwakho.
Kwesinye isikhathi ukuphupha ukotapeya kungasho ukuthi kukhona ozithwele osondelene naye.
Uma uphupha uwudla ukotapeya kungasho ukuthi uthokozile nokuthi wenelisekile ngendlela izinto ezenzeka ngayo empilweni.
Ukuphupha ukotapeya ovuthiwe kungasho ukuthi ululungele ushintsho nokuqala kabusha okungaba nemiphumela emihle.

Ukuphupha ukotapeya obolile kungasho ukungeneliseki, ukuphoxeka nokulahlekelwa ngamathuba ayingqayizivele. Kungasho futhi ukuthi kukhona isigaba ongakakulungeli ukuba kuso.
Ukuphupha uhluba futhi ucwecwa kahle ukotapeya khona kungasho ukuthi uvezela abantu ubunjalo bakho noma ubuthakathaka kwakho noma kukhona izinto ezintsha obungazazi ngawe oziqaphelayo.
Uma uphupha udla ukotapeya nomuntu kungasho ubudlelwano bezothando, ukwethembana nokuba nomusa kulowomuntu.
Ukuphupha utshala noma uvuna ukotapeya kungasho ukuthi usebenza kanzima ukufezekisa amaphupho akho nokuthi uyazithuthukisa.

Ukuphupha uthenga noma udayisa ukotapeya kungasho ukuthi uyazihlonipha futhi unenhlonipho kwabanye abantu.
Ukuphupha ukotapeya omkhulu kungasho ukuthi uwumuntu onentshisekelo yokuphumelela nokuzethemba, kwesinye isikhathi kungasho ukuthi ungumuntu othatha izinto mawala abe nehaba.
Ukuphupha ukotapeya omncane kungasho ukuthi unokuzingabaza nokuzizwa ungabalulekile futhi ezinye izinto uzithatha kancane.
Ukuphupha ukotapeya okuhlaza ngaphandle kungasho ithemba nokuthi usesigabeni osithokozelayo sempilo, kungabuye futhi kusho ingcindezi obhekene nayo.
Ukuphupha ukotapeya omnyama ngaphandle kungasho ukufa, ukulahlekelwa okubalulekile noma ubuhlungu.
Ukuphupha ukotapeya uphansi kungasho ukwesaba nokuphoxeka ozobhekana nakho.

Leave a Reply