Amaphupho ngobuKhrestu

Asho ukuthini amaphupho ngobuKhrestu? Lokhu kuhlanganisa izingelosi, uwoyela wokugcotshwa, ukubhabhadiswa, isonto, isidlo, izulu, isihogo, uMariya, umthandazo, abafundisi, ukuphenduka nentshumayelo.

Leave a Reply