Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngezinkolo zamasiko

Asho ukuthini amaphupho ngezinkolo zamasiko aseAfrika? Lokhu kuhlanganisa amadlozi, iziqalekiso, izinganekwane, imicimbi, izindawo ezingcwele, izinyoni zombani, umlingo nezintombi zasolwandle.

Leave a Reply