Amaphupho ngezinkolo zamasiko

Asho ukuthini amaphupho ngezinkolo zamasiko aseAfrika? Lokhu kuhlanganisa amadlozi, iziqalekiso, izinganekwane, imicimbi, izindawo ezingcwele, izinyoni zombani, umlingo nezintombi zasolwandle.

Leave a Reply