isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngezingane ezincane

Uma ubona ingane encane ephusheni lakho ilele ngamadolo kungasho ukuthi uzoba nesivakashi maduzane. Uma ingane izichamela noma izingcolisa uyibambile, lokho kungakhomba inhlanhla uma wena ingakungcolisi kodwa kukhombe ibhadi uma ingane ikungcolisile. Uma uphupha umuntu obuthandana naye elethe ingane yenu kuwe, lokho kungasho ukuthi kukhona inkulumo esele noma loyomuntu usenesifiso sokuthi niwuqale phansi umlilo wothando niwubase.

 

180 thoughts on “Amaphupho ngezingane ezincane”

 1. Cela ukubuza ukphupha silele nomuntu engzwana naye embheden kukhona ingane encane phakathi kwethu ikhala ingayeki noma sizama ukuyi thulisa

  Reply
 2. Ngisacela ukubuza ukuth ngabe kuchazani ukuphupha engathi unengane encane mnje isiyagula kakhulu kuze kube sengath isishonile mangith ñgicela usizo kulaba engihleli nabo bavele bangizibe.

  Reply
 3. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ingane Yami yentombazana ilahleka endlini ngithi mangiyicinga kubesekucwele amanzi endlini ngilokho ngiyicinga kuwo amanzi but ngingayitholi kusuka lapho sekuhlatshwe imbuzi basiphakela inyama yangaphakathi nomuntu wami sisadla ivele ingane ngiyiphakele nayo

  Reply
 4. Ngiphuphe ngineswana oluncane lomfana ,ube engakhali uma eqeda kuzwala bekumele bazame ukumkhalisa

  Reply
 5. Ninjani kusho ukuthini ma ngiphuphe ngine ngane ezelwe today bayithathe bangayijikisi ungane wami nomyeni wami bahambe nayo ngisale ngiyidinga then kuze umngane eyedwa kimi ngikhale ngikhalela ingani Yami ngisithi ningayithatha kanjani ingane kumama ina1 day kusho vele nifuna ukungihlukumeza umngane yena engenandaba ebukeka eluhlaza nje ngama actions

  Reply
 6. Sanibona sacele ukubuza ukuthi uma uphuphe ikhehla elidala ligqoke I jazi lesonto likutshela ukuthi ukhulelwe kodwa ingane ifihlekile emva kwalokho uqale uzwe izinhlungu esinyeni engathi usesikhathini kuchaza ukuthini.

  Reply
 7. Kusho ukuthini uma uphupha ingane yakho isishonile Kodwa iyaphila ino 5yrs ekubeni ubuyiphuthumisa esbhedlela yashonela ezandleni zakho usadinga usizo ngiyabonga

  Reply
 8. Thokozani ngicela uku uza ngabe kusho I ukuphupha ingane ededwa kuzalwa ngumuntu ebengithandana naye kuthiwa ngeyami
  Kodwa yena ese bikile omunye umndeni yamukelwa

  Reply
 9. Sawubona ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu othandana naye encelisa ingane?

  Reply
 10. Thokoza ukuphupha nijahwa amaphara umngani adlwengulwe etete ingane yakho Uma usuyithatha inamaphepha emlonyeni ishayeke ekhanda

  Reply
 11. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha uphethe ingane encane engathi abafowenu abakade bashona bayajabula bayikhunge ingane bakunike imali khona lapho ingane ikukakele

  Reply
 12. Kushoni ukuphupha ingane igvolile ebsweni bethi ishonile sebeyifake nasebhokisi,ivele iphaphame ngisambe ibhokisi

  Reply
 13. Kusho ukuthini ukuphupha ulahlekelwe ingane yomfan unogogo wakho ongasekho nisendaweni engathi isemalibeni

  Reply
 14. Kungabe kuchaza ukuthini uma uphupha uncelisa umntwana omncane osanda kuzalwa kodwa futhi usakhulelwe omunye umntwana?

  Reply
 15. Uma uphupha unengane encane iphinde ubone umntu owawuthandana naye before litsho ukuthini

  Reply
 16. Kusho ukuthini ukuphupha izingane ezincane engathi zikhubazekile futhi zigcwele amfinyila, zithi ziyangibamba ngenkani ngingafuni ngisaba

  Reply
 17. kusho ukuthini uma u cimeza uth uyalala kuvele kube ngathi ubona izingane ezincane ezigcwele udaka

  Reply
 18. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha I ex yakho nihambise ingane encane eClinic kungathi eyenu….iphethwe yiyo

  Reply
 19. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha uswane ingane encane yomfana ikhala ngihalela ukuyithatha ngiyeteketise kodwa ngayixosha ngesaba ukuthi kusho okubi

  Reply
 20. Ngiphuphe ingane encane ka bhuti wam isanenyanga ezimalwa,sengath kuthiwa ishonile kuze kutshelwe nabantu , jikijiki mangith ngiyo cleaner mina kuleyondlu ya bhuti enomzimba wengane embhedeni, mangimbula ingubo kube sengath ivula amehlo ingane, ngilibele ngimile eduze kwayo ngiyimbula until ize ivuke, mangith ngyayishiya ikhale ingibambe isihleli ngezinqa, ngiyithathe ngiphume nayo phandle ngihlangane no sisi ngith ngimnika yona athi angyoybeka endlini, ngidlule ngiyise endlin yamama ngifike ngiyvezele umama ngimnnike yona aythathe ayigone liphele lapho iphupho, cela ukubuza lichaza ukuthini

  Reply
 21. Kuthetha uthini uphupha umtana omcinci besele kukho nomfana endandithandana naye besele kubakho umtu ongumama okwi labour pain ndiye ndabiza abantu katiwa makuze i salt ne yeast

  Reply
 22. Ngicela ukubuza kuchazan ukuphupha umuntu ozwana naye ekunika ingan esencan kungathi eyethu lengane

  Reply
 23. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthi ukuphupha ingane oyizalayo ibishe odakeni olumunyama ngomuzimba yonke ize ivele ngezinwele?

  Reply
 24. Ngicela ukbuza kusho ukthini ukuphupha ukuthi umithisile n the following day uphuphe usuphethe ingane encane engath uyayidlalisa uyijila phezulu

  Reply
 25. Ngicela ukubuza ngiphuphe ingane yami igijima yashawa yimoto futhi yaze yahamba phezu kwakhe… Wathula, kusho ukuthini?

  Reply
 26. Cela kbuza kusho ukuthini ukuphupha ingane idukile.. I gcine ihamba iya eskoleni yangabuya??

  Reply
 27. Sanibonani ngabe kusho ukuthini ukufunwa ingane yomfana encane ikubize ngisho ungekho ize ikukhombe ithi nangu bani kodw wena awukho lapho ingane ephilayo ngabe kuchazani lokho ngoba okwesi4 kuthiwa ngifuna ingane mind you ingane ephilayo

  Reply

Leave a Reply