Amaphupho ngezibhedlela

Uma uphupha usesibhedlela kuyinhlanhla ingqobo nje uma uvakashele omunye umuntu. Kusho ukuthi uzoba nempilo enhle. Uma usesibhedlela kusho ukuthi kufanele uqaphele.