isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngesonto

Uma uphupha ukuthi usesontweni ngemvamisa kuwuphawu oluhle kuwe futhi uzothuthuka. Uma uzila ephusheni lakho kusho ukuthi wena noma umuntu omthandayo uzoshada maduzane ikakhulukazi uma uzwa insimbi yasesontweni ngaphezu kwalokho. Kodwa uma isonto livaliwe uma usufika khona kusho ibhadi. Uma ubona umbiko womshado esontweni kusho ukuthi labo bantu bazodivosa.

35 thoughts on “Amaphupho ngesonto”

 1. Thokozani bogogo nokthul… bengicel ukubuz ukuth ngab kuchazan ukuphupha uthandazel udadewenu mawumbek izandl uthandaz kakhul bes izandl zivuth umlilo

  Reply
 2. Sawubona makhosi uma uphupha nidonsisana ngesikhwama sabogogo nisilwela, bese nisadonsisana kanjalo kuphume ithambo Eli Brown ngaphakathi kuchaza ukuthini.

  Reply
 3. Thokoza makhosi uma uphupha usesontweni neGroup yabanye abantu nigucile nikhuleka kuchaza ukuthini

  Reply
 4. Uma uphupha usizana nabaziza inkosi yamanazaretha (unyazi) likhulune ngesibongo sakho lithi sekuzolandela wena kungathi la lukhona uzobona lona kodwa ube ungasonti emanazaretheni.?

  Reply
 5. UkuphUpha kunesimo somoya omubi okanye umuntu nizokwenza omubi uthandaze kube sengathi uyashabalala aphonele abuye uma ungasakhuleki nede ukhuleke ashablale

  Reply
 6. Ngiyabingelela. Ngilokhu ngithola amaphupho insuku zilandelana alokhu ayabuya, alokhu ayinto eyodwa. Ngiphupha ngisesontweni kunabomama abagqoke uRoyal blue and white kuhlala njalo sicula sithandaza. Kokunye kuba omkhulu abathathu basuke bethandaza nabo bagqoke izambhatho ezimhlophe. Ngaphambi kokuba aqale lamaphupho, ngaphupha kuthiwa ngithenge ikhandlela elimhlophe ngibakhanyisele angazi obani engibakhanyiselayo. Kodwa ngalithenga ngathandaza kulo kwaba lamaphupho ayaqalake ezanjalo.

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha uthandaza kakhulu umemeze uze umise isibhakela sengathi kunento ongafuni isondele kuwe

  Reply
 8. thokoza makhosi kusho ngiphuphe ngidlala iscratch card kodwa laveza igama elithi rich…kusho ukuthini?

  Reply
 9. Mhleli wekhasi ngyabingelela ngabe kushoni ukuphupha izompahla zomuntu zinegazi ezinye bezigqokiwe ezinye zibekiwe nje ngiqoqa endlin(ngiklina)

  Reply
  • Ngiyanibingelela lapha ekhaya kusho ukuthini ukuphupha umuntu obukade uthandana naye ephethe isibhamu edlula nomunye umuntu begijima egcekeni lapha engihlala khona nalo muntu esengihlala naye manje ngithi ngiyamphuthuma abaleke ngimbone esekude ngimmemeze ngegama ngithi sbanibani Uma ngibuyela endlini ngithole sekugcwele abantu ngithi ngiyabuza kwenzenjani bathi abantu bamdubulile umuntu wakho ngithi mangingena endlini ngithole Lona engihlala naye sengathi bamdubulile ulele ngecala ufinqile izinyawo kodwa angiboni lapho abamdubule khona ngakhala kakhulu

   Reply
   • Sawubona Ntokozo,
    Kuleliphupho lakho kuningi okwenzekayo kodwa okugqammayo ukuthi kunokulwa, kusetsheziswa isibhamu, futhi ngathi kunomuntu oshonayo (noma ungalibeki lelo ngembaba). Ngibhekile elwazini esinalo ngathola lolu olulandelayo engethemba lungaba usizo ukucubungula iphupho lakho. Ake ufunde lapha mayelana nokuphupha kulinyazwa ozwana naye ngenhlamvu yesibhamu: https://iafrika.org/amaphupho-ngenhlamvu/
    Uma unemicabango yokuthi iphupho lakho lingabe libikezela ukufa komuntu, uma ufunda lapha uzobona uhlobo lwamaphuphupho angase abikezele lokho. Funda lapha: https://iafrika.org/amaphupho-okufa/

    Reply

Leave a Reply