isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngesihlabathi

Uma uphupha usesihlabathini kusho ishwa. Uzolwa nothile omaziyo noma ubenamahloni ngenxa yalokho okwenzayo.

33 thoughts on “Amaphupho ngesihlabathi”

 1. Kusho ukuthini ukuphupha usensimini nodded senu kodwa lending igcwele inhlabathi omnyama and nibambisene isikhwebu sombila

  Reply
 2. Sanibona, ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha wenza ilati ukhuluma no gogo wakho, bese ubona into engathi yinhlabathi ngathi ikhishwe izilwanyana khona elateni bese uya ukuyothatha umshanelo ufuna ukuyishanela

  Reply
 3. Sanibona
  Ngicela kubuza uma uphupha kuvuleke umnyango ube usumane kungathi undiza emoyeni kungenze ikati elimnyama luqalaze ulithethise uthi aliphume lishitshe libe umuntu okhathele olele ngomhlane mese wena uyehla ume ekhanda lakhe lomuntu athi kuwe uqhamukaphi wena .

  Reply
 4. Sanibonan ngicela ukubuza ngabe kusho ukuthin ukuphupha udilika nenhlabath ikumboze kodwa ukwaz ukuphum

  Reply
 5. Sanbona kusho ukuthini ukuphupha umuntu wasekhaya ongazwani naye efaka inhlabathi ezimpahleni ezihlanzekile zakho

  Reply
 6. Asbonani
  Kusho ukthini ukphupha umba kuqhamuke isihlabathi esihle esifana nesasolwandle esimhlophe nesi brown

  Reply
 7. Sanibona .ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ingane iphuma inhlabathi ngezindlebe .bese ngosuku olulandelayo ngiphuphe inhlabathi iphuma ezindlebeni zami

  Reply
 8. Sanibona I ngiphuphe sengathi ngiyakhala ngiyazibhuqhuza emhlabathini olwandle ngiphe ke phezu kubekhona o ngathi yangisujumisa engibamba nje kuse njalo kwqphumw izingwenya ezintathu zayo ngena olwandle

  Reply
 9. Sanibona.
  Ngicela ukuchazelwa leliphupho.
  Kuchazani ukuphupha uhamba esihlabathini solwandle?

  Reply
 10. Ngicela ukubuza ngiphupha kulungiswa inhlabathi imina umalume umzala wami yonke indawo phansi kunenhlabathi ngaphansi kwayo kuvele izinduku ezomisiwe zomoba engathi ephusheni ngiyazixoxela kodwa kuhlezi nentombazane engingazwani nayo inabile phansi ngiyabonga

  Reply
  • Yiphupho eliphindaphindayo yini leli noma uphuphe kanye nje? Hlobo luni lwenhlabathi? Yini enye eyenzakalayo ephusheni lakho ngale kokudla inhlabathi? Ukwazi kabanzi ngamaphupho akho abeleselayo yikhona okungasiza ekutholeni incazelo yephupho lakho.

   Reply

Leave a Reply