Amaphupho ngenhlwathi

Uma uphupha inhlwathi ikupoqoza kusho ukuthi amadlozi akhuluma nawe.

Leave a Reply