Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Amaphupho ngeladi (isitebhisi)

Amaphupho ngeladi (isitebhisi) ahlukena kabili, kanjalo futhi nezincazelo ezifihlakele kuwona zahlukene kabili. Ukuphupha ugibela iladi uze ufike phezulu lokho kuhle futhi kuchaza impumelelo kulokho okwenzayo empilweni yakho. Ngakolunye uhlangothi uma uphuphe ugibela iladi kodwa ugcine ngokuwa kulona, lokho kubi, kungase kubike ukuza kwesifo (ukufa) komunye oyilunga lomndeni wakho.

Leave a Reply