Amaphupho ngamawele

Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondelene kakhulu nawe ogaqele ukuba sezicathulweni zakho, lokho okungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini noma izinga okulo kulokho okwenzayo empilweni. Kafushane nje, singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe. Okubalulekile ngaleliphupho ukuthi kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuke uwaphuphile ngoba nalowo muntu usuke engowobulili obufanayo nawo.

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

19 thoughts on “Amaphupho ngamawele”

 1. Kusho ukuthini ukuphupha iwele lakho ozalwa nalo? Ulijabulela engathi Kade waligcina ukulibona?

  Reply
   • Thokoza, I dreamt that my brother and I a young boy,I don’t have a brother mind you but in the dream I did,we were captured by the river by some woman from eSwatini and she joked about eating us but they didn’t,next thing the boy is gone and im told that the Swati king wants to take me as a second wife,the first wife didn’t like me,I didn’t see the king but I saw myself playing the role of the second wife the king’s mother liked me coz I was smarter than the first wife.Nothing happened between the king and I,the first wife just didn’t like me.

    Reply
     • Thokoza,I once was desperate and got a woman who used izigubhu to assist me,she tried to ukungvala but couldn’t, recently I had a dream of her wanting to find her family and apologize,I told her in the dream kzomele afembe to find idlozi lakhe and talk to them,she looked like she was stuck or sad coz she said abasekho.

     • Thokoza,I dreamt I was at my mom’s side of the family and there was a party also people from my mom’s church,kwavuka idlozi and my uncle sed kmele ngishiselwe impepho coz they can’t see me and then my brothers child try to hit me but she couldn’t next thing I’m sitting with my aunt I say I’m going to bath and she wanted to give me her towel I told her I have one and my cousin asked to join me whose a girl,we couldn’t fit in the bathtub but we managed to bath and I left.

 2. Thokoza,ngiphuphe my son engamawele amathathu,elele emnyango kwamakhelwane,ngathatha ngawahambisa ngawayise endlini ekhaya,kukhona iculo lobungoma I was singing sengyolanda elokugcina iwele lingiculisa lona.ingasali khumbula iculo kodwa benghamba ngigida ngilizwa lingipha inkuthazo.

  Reply
 3. Sanibona sacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ufundisa kanty vele ufundela ukuba uyena uthishela?

  Reply
 4. Ngicela ukbuza kusho ukuthini
  Ukuphupha izingane zakho zamawele zimuke nomfula kodwa ugcine uzikhiphile

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini lokhu engikuphuphile, ngiphuphe ngiphukile sengingasakwazi ukuhamba. Ngavuka kungathi bengiphuke ngempela emlenzeni wami.

  Reply

Leave a Reply to iAfrika Cancel reply