isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngamabhubesi

Ukuphupha ubulala ibhubesi kungasho ukunqoba, namandla okubhekana nezingqinamba obhekene nazo.

Uma uphupha ibhubesi kungasho ukuthi uzokwembathwa yidlozi, noma ube ngumuntu odumile nohlonishwayo emkhakheni okuwo ngenxa yamagalelo akho.

Uma uphupha ibhubesi lihlasela umndeni, wuphawu olubi ngoba kungasho ukuthi lowo mndeni uzoba nokungezwani okuzoholela ekutheni uhlakazeke.
Uma uphupha ibhubesi likuhlasela, kungasho ukuthi kumele uqaphele ngoba kukhona isitha esinamandla esizama ukukwenza, kungaba umuntu ofuna ukukugudluza esikhundleni okuso emsebenzini.

Uma uphupha ibhubesi likuhlasela kungasho ukuthi kumele ulungise indlela oziphatha ngayo, uguquke uma ubuwenza kabi ngoba ungabhekana nolaka lukaNkulunkulu.
Uma uphupha ibhubesi libulala abantu, kungasho ukuthi abantu bengahle behlelwe ulaka lukaNkulunkulu ngenxa yokuphambuka endleleni elungile yokuphila.

Uma uphupha ibhubesi lizihambela lingakwenzi lutho kungasho ukuthi unesibindi sokumelana nezitha unqobe.
Ukuphupha amabhubesi ekulwisa kungasho ukuthi uzoba nezitha ezinamandla futhi ezihlonishwayo. Lokho kungenza impilo yakho ibenzima.
Uma uphupha ulwa nebhubesi kodwa ulinqoba kungasho ukuthi impumelelo yakho izoza kanzima, kuzomele uyilwele.

Uma uphupha uhamba namabhubesi ekudlalisa ekukhotha kungasho ukuthi ukhonzwe izidalo ezinamandla.
Ukuphupha ibhubesi elimhlophe kungasho ukuthi uwumuntu onenhlanhla.

Uma uphupha ibhubesi lidla, kungasho ukuthi izidalwa ezikwembethe zidinga wenze umsebenzi wesintu noma isithebe.
Uma uphupha ibhubesi lidla inyama kungasho ukuthi lindela izinto ezinhle nokuxazululeka kwezinkinga ebezikukhungethe ngokuphazama kweso.

Leave a Reply