Amaphupho ngabantwana

Uma uphupha ubona umntwana kusho ukuthi wena noma uphathina wakho nizoba nengane maduzane. Uma usukhulelwe vele kuwuphawu oluhle ngokubelethwa kwengane. Uma uphupha ngabantwana abaningi uzophumelela emsebenzini nasempilweni.

 

109 thoughts on “Amaphupho ngabantwana”

 1. Ngcela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha umtwana wakho eshayiwe engenamazinyo uma umbiza ebaleke

  Reply
 2. Kusho ukthini ukuphupha ushaya ingane yakho eshonelwe ubaba wayo iganga futhi wazi nasephuphweni ukuthi ushonile ubaba wayo kodwa uyishaye kunjalo

  Reply
 3. Ima indlu ibhidlika uhamba nengane yakho kukhona nabanye abantu kodwa isinde ingane ngabe kuchazani

  Reply
 4. Kusho ukuthini ukuphupha usethuneni lengane yakho ufike uthole ibhodwe eligcwele iphalishi bese mawusuka khona ivuke ethuneni ihambe nawe?

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha abazali bomfana ohlukane naye but saba nengane before sihlukane kodwa ingane ayiphilanga, befika ekhaya belokhe be bonga ukudla

  Reply
 6. Kuchaza ukuthini ukuphupha uMama weNgane elethe ingane kini masekuba khona into emudonsayo emudonsela emumva ezama ukufinyelela kumntwana kodwa engafiki kuyena

  Reply
 7. Sanibonani ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umuntu ongamazi akubuze muntu omaziyo bese ethi kuthi befuna ukuba ne sure ukuth Uqinisile yini bese ethi Kade ekhuluma ngawe lomuntu angazi noma sewashona yin kodwa angimazi yena ngibonge ngisazo phendulwa

  Reply
 8. Thokoza gogo uma uphupha unikela ngenkinga zakho embengeni kwaShembe ukhala izinyembezi bese sewugqokiswa isikhumba sengwe kusho ukuthini.

  Reply
 9. Uma uphapha usisi wakho omcane e nengane encane kudane kufika iyngebengu zifuna ukuyintshontsha

  Reply
 10. Kukhona umuntu ongiyshele ukuth uphuphe mina ngilele nengane yomfana kugcwele amathoyizi eymoto neybhamu. Kungaba kuchaza ukuthini loku?

  Reply
 11. Uma uphupha uhleka ukhuluma nesitha sakho kahle phantse izintsukuku zilandelelana kutsho ukuthini

  Reply
 12. NGIPHUPHE UMNTWANA WAM EBHUKUDA NABANGANE BAKHE BEJABULILE YENA UMTWANA WAM ENXIBE I GOWN E GREEN YESONTO NGATHI UBHUKUDA NGAYO

  Reply
 13. Molweni..ngicela ukubuza .kusho ukuthini ukuphupha umuntu ozwana naye ehlezi ekushiya ephushen,mara abuye futhi.leliphupho lihlezi libuya ngezindlela ezihlukile..kwesinye isikhathi ngibona owesfazane bese ayangshiya…really confuse plz ngidinga incazelo..

  Reply
 14. Kuchaza ukuphupha uyoteta ingane yomfana kodwa ube ungakhukelwe en nezinhlungu zingabikho Uma uteta Kube kuhle konke

  Reply
 15. Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo ezinini zikudlula ngapha nangapha.,

  Kusho ukuthini ukuphupha ingane igula.

  Reply
 16. Ngiphupha ngilethelwa ingane yomfana kodwa Umambekisisa una 5/6 years. Le ngane ilethwa nguyise wam osa philayo
  , athi eyam. Kusho ukuthini lokho?

  Reply
 17. Kuchazani ukuphupha ingane okungesiyo eyakho ilaliswe embedeni ingafake nabkeni bese iyakaka kube uwe futsi oysulayo

  Reply
 18. Kusho khuthini uma ngiphupha izigane izjabulile izdlala ngapandle kwesango salapho engihlala khona? ngaphambilini nganginokuba phupha bekhala

  Reply
 19. Nginephupho elivame ukuhlala libuya njalo, ngiphupha ngiyumpumputhe kodwa ngibuye ngilulame…
  Kani ft sengijwayele nokuphupha umnakwethu.

  Reply
 20. uma uphupha ubona ikhanda lomuntu nezingalo kucashisiwe nokuphupha umtwana edutshulwe kuchazani

  Reply

Leave a Reply