Amaphupho ngabangani

Uma uphupha ubona abangani bakho kusho ukuthi bazokuphatha kahle babe ngabantu abathembekile. Uma ulwa nabo kusho ukuthi uzolwa nabo empilweni yangempela.