Amaphupho ngokubanqunu

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwa izingubo futhi unqunu kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane. Uzoba nenkinga emsebenzini emndenini nasebudlelwaneni bakho nabanye.

Amaphupho ebhadi

…Kuthi noma uzama izinto ezikuyisa empumelelweni kungalungi lutho. Kumuntu okholwayo uyathandaza aze aphumelele. Uma uphuphe ubhukuda emanzini angcolile, kuwona ubone ingane enqunu uthi uyayibamba ingabambeki. Ugcine usendaweni emnyama. Leliphupho lijwayeleke…

Amaphupho asho isichitho noma isinyama

…Isichitho Ukuhamba nqunu – Ishwa Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi. Ukuphupha izimpethu uzibona noma…

Amaphupho ngezinqe

Uma uphupha ukuthi umuntu ukukhombisa izinqe zakhe ezinqunu kusho ukuthi kunamashwa azayo kuwe. Kungenzeka ukuthi kunomuntu ozama ukukuthakatha….

Amaphupho Okunqoba

…help me Amanda Ukuphupha umuntu enqunu kusho ukuthi uzohlubuka iAfrika Mhlawumbe izincazelo ungazithola lapha kulamaphupho achaza ngobunqunu: https://iafrika.org/?s=nqunu Raymond Kusho ukuthini ukuphupha usolapha umntu ogulayo Prince Mlotha Cela ukubuza Uma…

Amaphupho ngezitho zomzimba

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezitho zomzimba? Lokhu kuhlanganisa amaphupho ngeminyaka yobudala, izingalo, umgogodla, izintshebe, izinqe, isifuba, amashiya, amehlo, ubuso, izinyawo, izandla, izinwele, ikhanda, inhliziyo, imilenze, udevu, umlomo, izinzipho, ikhala, ukushefa,…

Amaphupho ngomuthi

…uphupha uphuza umuthi kuwuphawu lwenhlanhla enkulu Siyabonga RADebe Kucazani ukubona umuntu wesilisa enqunu engena endlini yakho iAfrika Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngokubanqunu/ Kuchazani ukuphupha uthenga isiwasho esipink nomuthi oyimphupu omnyama…

Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola (ikalishi, ingqukumbane) kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma uphupha uyidonsa inqola. Uma uphuphe uyigibela…

Amaphupho ngokubhukuda

…Pele Ukuphupha ingwenya Wenzille Gladness Shembe Uma uphupha umuntu osondelene naye egaza engagqokile iAfrika Nalu ulwazi esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngokubanqunu/ Thokoza kogogo nomkhulu kuchazani ukuphupha inkomo kodwa ngezansi iyifishi iyandiza iAfrika…

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

…Khona lapho uphuphe inkosi unendawo yangakini ishonekwe ugeza enalibeni phambi kwabantu nqunu Kanye naMadodana ayo iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo: Amaphupho ngokugeza Sanibona kusho ukuth ukuphupha amanzi angenisayo iAfrika Cofa…

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

…esivulela wahamb wayothatha okuthize wabuya eseyikhehla elinqunu sisathuswe yilokho ngavele ngaphaphama iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo https://iafrika.org/amaphupho-ngabantwana/ iAfrika Cofa lapha ukuthola incazelo https://iafrika.org/amaphupho-ngokugula/ Kusho ukuthini ukuphupha ugeza nomkhwenyana wakho osashona…

Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho…

Amaphupho ngesihlahla

…nginqunu ngingagqokile, ngiphinde ngiphuphe Ngibona isiziba sicwebile kodwa kube kunento ehamba ngaphantsi kwamanzi ngigcine ngingayibonanga Nozipho Prudence Sanibonani mina nginale phupho lesihlahla samapentshisi ngiphuphe size singivalela ngaphakathi kwaso iAfrika Nalu…