isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngokubanqunu

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwa izingubo futhi unqunu kusho ukuthi uzoba nebhadi maduzane. Uzoba nenkinga emsebenzini emndenini nasebudlelwaneni bakho nabanye.

Amaphupho ebhadi

…enqunu wasikubha sawela umfula wangifica wabhuquza phezu kwami iAfrika Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngokubanqunu Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni Amaphupho ngekhehla noma isalukwazi Fanelwa Ngiphuphe ngishonle, isidmbu Sami ngisibona ngisibuka…

Amaphupho ngezingubo

Asho ukuthini amaphupho ngezingubo? Lokhu kuhlanganisa ukushisa izingubo, izinkinobho, amajazi, ukotini, ingubo yokugqoka, amaduku, izigqoko, ukuba nqunu, izingubo ezingcolile, itshali, izicathulo, usilika, amabhulukwe, izingubo zangaphansi neveyili….

Amaphupho asho isichitho noma isinyama

…Isichitho Ukuhamba nqunu – Ishwa Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi. Ukuphupha izimpethu uzibona noma…

Amaphupho ngezinqe

Uma uphupha ukuthi umuntu ukukhombisa izinqe zakhe ezinqunu kusho ukuthi kunamashwa azayo kuwe. Kungenzeka ukuthi kunomuntu ozama ukukuthakatha….

Amaphupho Okunqoba

…help me Amanda Ukuphupha umuntu enqunu kusho ukuthi uzohlubuka iAfrika Mhlawumbe izincazelo ungazithola lapha kulamaphupho achaza ngobunqunu: https://iafrika.org/?s=nqunu Raymond Kusho ukuthini ukuphupha usolapha umntu ogulayo Prince Mlotha Cela ukubuza Uma…

Amaphupho ngezitho zomzimba

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezitho zomzimba? Lokhu kuhlanganisa amaphupho ngeminyaka yobudala, izingalo, umgogodla, izintshebe, izinqe, isifuba, amashiya, amehlo, ubuso, izinyawo, izandla, izinwele, ikhanda, inhliziyo, imilenze, udevu, umlomo, izinzipho, ikhala, ukushefa,…

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

…esivulela wahamb wayothatha okuthize wabuya eseyikhehla elinqunu sisathuswe yilokho ngavele ngaphaphama iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo https://iafrika.org/amaphupho-ngabantwana/ iAfrika Cofa lapha ukuthola incazelo https://iafrika.org/amaphupho-ngokugula/ Kusho ukuthini ukuphupha ugeza nomkhwenyana wakho osashona…

Amaphupho ngomchamo nendle

…lapha ukuthola incazelo Amaphupho asho isichitho noma isinyama Zinhle Shabalala Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ingane yomfana inqunu izikakele inuka kabi kube ngathi ifuna uyigeze iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho…

Amaphupho ngomuthi

…uphupha uphuza umuthi kuwuphawu lwenhlanhla enkulu Siyabonga RADebe Kucazani ukubona umuntu wesilisa enqunu engena endlini yakho iAfrika Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngokubanqunu/ Kuchazani ukuphupha uthenga isiwasho esipink nomuthi oyimphupu omnyama…

Amaphupho ngebhungu noma intombi

Thembinkosi Dlomo Ngabe kuchazani ukuphupha abantu besifazane obaziyo benqunu begeza phambikwakho bebheke ngakuwe bengakudunuseli. iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngokubanqunu

Amaphupho ngomamezala

…lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngembuzi Uma uphupha mamezala wena engathi awugqokile athibahamba uyogqoka kusho ukuthini iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngokubanqunu Thokozani kusho ukuthini ukuphupha umamezala ehleli nezinja ezimbili…

Amaphupho ngokubhukuda

…Pele Ukuphupha ingwenya Wenzille Gladness Shembe Uma uphupha umuntu osondelene naye egaza engagqokile iAfrika Nalu ulwazi esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngokubanqunu/ Thokoza kogogo nomkhulu kuchazani ukuphupha inkomo kodwa ngezansi iyifishi iyandiza iAfrika…

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

…Khona lapho uphuphe inkosi unendawo yangakini ishonekwe ugeza enalibeni phambi kwabantu nqunu Kanye naMadodana ayo iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo: Amaphupho ngokugeza Sanibona kusho ukuth ukuphupha amanzi angenisayo iAfrika Cofa…

Amaphupho ngemali

…Wase enginika imali, enye wafuna ukuyiTransfer. Ubedakiwe sonke lesikhathi wamane wafuna ukubuyisa. Wagijima, lapho usegijima nje unqunu ufuna ukuthola indawo angabuyisela kuyona. iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Ukuphupha ngemali kusho…

Amaphupho ngesihlahla

…nginqunu ngingagqokile, ngiphinde ngiphuphe Ngibona isiziba sicwebile kodwa kube kunento ehamba ngaphantsi kwamanzi ngigcine ngingayibonanga Nozipho Prudence Sanibonani mina nginale phupho lesihlahla samapentshisi ngiphuphe size singivalela ngaphakathi kwaso iAfrika Nalu…

Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

…umqondo futhi ememeza mina igama lami, etshela abantu ukuthi abangibize iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngokugula iAfrika Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngokubanqunu Phumzile Nyembe Ngicela ukuchazelwa leli phupho….

Amaphupho ngenqola

Mabongi Julia Mhlungu ngiyakhuleka emathogweni ngicela ukubuza ndlondlo kuchaza ukuthini ukuphupha amaphoyisa ezosesha ekhaya kodwa aphuma engatholanga lutho avalelisa ahamba khulekani Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha ujahwa amaphoyisa, nokuphupha unqunu

Amaphupho ngenkomo

…ngaxolisa kuyo imvu mangifika ekhaya ngaphandla ngabona lo muntu engizwana naye enqunu ngabe lokho kuchazani iAfrika Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngomgodi Portia Uma uphupha Inkomo engathi iwuxamu emanzini mase…